Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens samarbeidsutvalg

Skolens samarbeidsutvalg (SU) er skolens øverste organ for drøfting av skolesaker. I SU sitter det representanter fra elevgruppen, foresatte, ansatte og to representanter fra skoleeier/Bergen kommune.

Det er lagt opp til følgende møteplan i SU for skoleåret 2021-22; se møteplan

Referat fra tidligere møter ligger også her: