Gå tilbake til:
Du er her:
vilbli
De 15 utdanningsprogrammene
Bilde: Vilbli.no

Informasjon til elever og foresatte 10.trinn om videregående opplæring og søkeprosess

Her legges det ut relevant informasjon om innsøking til videregående opplæring for skoleåret 2022-2023. Du finner link til noen korte filmsnutter nederst i artikkelen som kan være nyttige å se på.

Nyheter og oppdateringer publiseres etter hvert som det er mulig/nødvendig. Det som er nytt legges inn øverst i denne artikkelen. 

 

9.mai

Forhåndssvar

Du kan registrere forhåndssvar på vigo.no fra 1. mai til 30.juni 

Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID med fødselsnummer, selvvalgt passord og kode på SMS i god tid før svarfristen!

Sommer – Svar på vigo.no med MinID

Hvordan svarer du?

 • Du får melding om tilbud på SMS eller e-post.
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • På vigo.no skal du svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass.
  • Tilbud om plass på ditt første ønske? 
   Du bør svare ja. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønsker.
  • Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på høyere ønsker? 
   Du bør svare ja til begge deler. Men hvis du senere får tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere.
  • Bare tilbud om ventelisteplass? 
   Du bør svare ja. Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

21.februar

1.mars nærmer seg og mange elever har allerede solide søknader med tre og fire ulike utdanningsprogram og mange aktuelle skoler under hvert program. 

Det er selvsagt en del som fortsatt er usikre og som syns det er vanskelig å ta sine endelig valg, men valgene vil bli tatt. Jeg oppfordrer alle elever til å involvere de voksne hjemme, og jeg erfarer at det er det mange som gjør. 

Individuelle samtaler for elever: fortsett å ta kontakt hvis du trenger en individuell samtale med meg om søknaden.

Foreldre: ta kontakt på mail eller telefon hvis det er noe du lurer på. 

Ekstratilbud lørdag 26.februar
Det vil være mulig for elever på 10.trinn å komme på skolen lørdag 26.februar mellom klokken 12 og 15. Jeg åpner kantineområdet for elever som ønsker å komme for å jobbe med søknaden sin sammen med medelever på trinnet. Jeg reklamerer for dette i alle gruppene i løpet av denne uken. 

Jeg er på jobb mandag 28.februar og tirsdag 1.mars, så hvis noen trenger hjelp i siste lite er det mulig å kontakte meg.
Tar du kontakt på mitt mobilnummer: send sms og be meg kontakte deg. Viktig at du skriver navnet ditt og klassen din i sms.


Vegard Dølvik
53032604/40230419
vegard.dolvik@bergen.kommune.no

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

14.februar

Fra Vestland fylkeskommune:

Informasjonsmøte om søking til vidaregåande opplæring 17. februar

Vestland fylkeskommune inviterer til digitalt informasjonsmøte, og det handlar om yrkesfag.

Publisert 09.02.2022 Endra 09.02.2022

Tema

 • Kva er yrkesfag?
 • Kva moglegheiter har du ved å velje yrkesfag?
 • Kvifor kan det vere lurt velje det?

Målgrupper

Alle elevar og føresette i 10. trinn på ungdomsskulen

Bli med på møtet

https://vimeo.com/event/1815790

Kontaktperson

Hege Bugge Gjerdevik Osebakken, Hege.Bugge.Gjerdevik.Osebakken@vlfk.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 8.februar

Da er de fleste elever registrert i Vigo og er godt i gang med sine søknader. En del elever melder at de ønsker å delta på åpne dager. Det er noe som kan være svært nyttig for enkelte, bare husk at det meldes til kontaktlærer hvis din sønn/datter ønsker å benytte seg av slike muligheter. 

Noen skoler har og tilbud om informasjonsmøter til foreldre på ettermiddag eller kveldstid, her må dere søke opp skoler som er aktuelle for å finne informasjon. 

MinID/BankID: noen har utfordringer med å få dette på plass, dessverre kan ikke skolen/jeg hjelpe med dette. Her må foreldre involvere seg hvis det er noe som hindrer eleven i å komme i gang med søknaden. 

Jeg følger med på og har en oversikt over hvem som er i gang med søknaden og hvem som ikke har registrert seg. Jeg tar direkte kontakt med foreldre til elever som ikke har søkt i begynnelsen av uke 7. 

Ta kontakt dersom det er spørsmål knyttet til dette. 

Vegard Dølvik

53032604

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

12.januar

Nå er neste års tilbud klart på Vilbli.no. Alle søkbare tilbud (skoler) skal ligge ute på de ulike utdanningsprogrammene. 

https://www.vilbli.no/nb/nb/vestland

Søkjarhåndboka fra Vestland fylkeskommune er nå lagt ut. Du finner mye informasjon om søkeprosess og ulike tilbud hvis du leser gjennom den. 

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/inntak/

Søkeportalen Vigo.no er klar med nytt utseende, elevene kan nå logge seg på og starte søkeprosessen. De må først ha bank id på mobil, eller ha brukt tilsendt kodebrev fra MinID for å registrere seg før de kan logge seg på.

https://www.vigo.no/nyvigo/vigo

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

14.desember

Minner om følgende:

Søkeportal åpnes rundt 10.januarSøknad registreres på VIGO, krever at eleven har fått kodebrev eller har andre påloggingsmuligheter, f.eks. bankID/bankID på mobil.

Hvis du er utålmodig/ikke har fått PIN-kodebrevet innen jul, kan du bestille det på Bestille kodebrev. Kodebrevet sendes ut rundt årsskiftet.

Vi skal jobbe med søknaden i alle UDV-timene frem til fristen går ut. Elevene får teknisk hjelp og veiledning gjennom hele søknadsprosessen.

1. mars er frist for ordinære søkere, det vil si de fleste av våre elever. 

1. februar er frist for elever som har en søknad som krever individuell behandling. Elever og foresatte som dette kan være aktuelt for, blir kontaktet i høst eller tidlig i januar.

Tilbudet om utdanningsprogram på ulike skoler er ikke fastsatt for skoleåret 2022–2023, men er vanligvis klar i løpet av de to første ukene i januar. Det vil da dukke opp på Vilbli.no. Årets tilbud ligger ute på skoleår 2021-2022, det vil i de fleste tilfeller være samsvarende med neste års tilbud.

Vi vil gjøre tilsendt digital informasjon tilgjengelig for elever og foresatte så fort vi får det. Det kan f.eks. være informasjon fra Vilbli, søkjarhandboka fra Vestland fylkeskommune og informasjon fra Lånekassen.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

12.november 2021

Eleven får torsdag 25.november mulighet til å få litt praktisk kjennskap til hvordan det er å være elev på ett selvvalgt utdanningsprogram. Elevene settes sammen i grupper sammen med elever fra egen skole og Sandgotna skole. Denne sammensetningen gjør de videregående skolene selv.

Eleven har søkt på to ulike programmer og de fleste vil nok oppleve å få tildelt det de hadde på førstevalg. De spres på 13 ulike utdanningsprogrammer på 7 forskjellige skoler:

Amalie Skram, Laksevåg Bergen Maritime, Olsvikåsen, Stend, Årstad, Fyllingsdalen og Sandsli. 

Elevene får informasjon om oppmøtetid, oppmøtested, plan for dagen ol. når vi får tilsendt dette. Målet er at dette skal være en praktisk utprøving der de får en smakebit på hvordan det er å være elev på ulike utdanningsprogram. Erfaringene vil deles i gruppene når de kommer tilbake til vår egen skole.

Eleven må selv komme seg til og fra og vil få refundert bussutgifter dersom de leverer/viser godkjent kvittering. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

12.oktober 2021

I timene i faget utdanningsvalg har elevene jobbet med sentrale begreper i faget, dette for å kunne lese og forstå informasjon om videregående opplæring.

Vi har jobbet spesielt med forståelse av forskjellen på studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og vi har begynt å bruke Vilbli.no som en kilde til kvalitetssikret informasjon. Det er viktig at elevene ser mulighetene begge alternativene gir, både på kort og lang sikt. 

En del av arbeidet har vi og knyttet til livsmestring, små og store valg i hverdagen kan bidra til gode livsvalg. 

Det er viktig at de valgene elevene gjør, er deres egne, og at de bygger på

 • elevens ønsker og drømmer
 • elevens evner, anlegg og interesser
 • best mulig kjennskap til utdanningsmuligheter og alternativer (utdanningsprogrammer) på videregående skoler

Det siste punktet vil vi bruke mye tid på fremover i en oppgave elevene jobber med på skolen. Elevene skal her fordype seg i minst tre ulike utdanningsprogram. 

Praktisk utprøving på videregående skole: Nå som samfunnet er åpnet igjen ser det ut til at våre elever får mulighet til å prøve seg som elev en dag på videregående skole. De skal registrere en “søknad” med to ulike utdanningsprogram som er aktuelle i prioritert rekkefølge, og de vil tildeles en skole der de får prøve seg som elev på ett av disse to utdanningsprogrammene. Registreringen skjer i uken etter høstferien og den praktiske utprøvingsdagen er lagt til torsdag 25.november. 

Ungdomsrett for elevene betyr at de har en lovfestet rett til ett av tre valgte utdanningsprogram, men ikke rett til plass på en bestemt skole. For å utnytte denne retten er det viktig at hver elev kan føle seg trygg nok til å sette opp minst tre ulike utdanningsprogram på sin søknad etter jul. Dette er årsaken til at vi hele tiden har fokus på at de skal finne sine tre utvalgte alternativer, og ikke bare ett eller to. De kan sette opp inntil seks ulike skoler per program, gitt at det er så mange ulike skoler som tilbyr programmet.

Elevene får veiledning i alle UDV-timene etter jul i arbeidet med sin søknad.

Alle elevene mistet fagdag i bedrift forrige skoleår, og det er lite som tyder på at det vil bli mulig på nytt dette skoleåret.

Åpne dager på videregående skoler etter jul: her pleier vi å la elevene få besøke en skole de vil undersøke litt nærmere, oftest er det snakk om en halv skoledag, etter søknad/melding fra foreldre. En del skoler har også blitt flinke til å lage digitale besøksmuligheter, det kan være at skolene fortsetter å tilby slike muligheter. Skolenes hjemmesider har ofte relevant informasjon til elever som går i 10.klasse. 

Utdanningsmesser: vi har pleid å la elevene delta på to messer, en om yrkesfaglige tilbud og en rettet inn mot høyere utdanning på høyskoler og universitet. Elevene får informasjon om slike muligheter dersom de dukker opp.

Hva får vi til?: 

Vi håper på gode og meningsfulle undervisningsøkter som forbereder elevene til å ta valg de er trygge på. Det vil være mulig for elevene å velge selv hva de vil jobbe med, og om de ønsker å jobbe alene eller samarbeide med andre. Målet er at jobben hver elev/gruppe gjør, skal komme flere til gode. Det å øve på å få samarbeid til å fungere er viktig. 

Vi får besøk av representanter fra Laksevåg videregående skole. Her kan lærere og elever gi førstehåndskunnskap om hvordan det er å være elev på videregående og litt ekstra informasjon om skolens tilbud.

Fagfilm.no: vi har kjøpt lisens for inneværende skoleår. Der får elevene våre mulighet til å se korte informasjonsfilmer om de ulike utdanningsprogrammene. Påloggingsinformasjon er gjort kjent for elevene i faget UDV i classroom. Det er kjekt å kunne utforske utdannings- og yrkesmuligheter på en annen måte enn kun ved lesing og muntlig informasjon. 

Frister og praktisk informasjon (det meste av dette gjør vi på skolen)

Januar: Elevene logger seg på søkeportal med MinID. Noen elever har dette allerede, eller bruker annen digital innlogging, slik som på f.eks nettbank. Elever som ikke har dette på plass, får vanligvis tilsendt kodebrev fra MinID til folkeregistrert adresse før jul. Brevet inneholder informasjon om hva eleven skal gjøre for å komme i gang. Mange elever velger å ta førstegangsregistreringen på skolen, de vil da få teknisk hjelp og veiledning. VIKTIG: Vår erfaring er at de som kommer tidlig i gang med søknaden, jobber mer konsentrert og målrettet i søkeperioden.

Søkeportal åpnes rundt 10.januarSøknad registreres på VIGO, krever at eleven har fått kodebrev eller har andre påloggingsmuligheter, f.eks. bankID/bankID på mobil.

Hvis du er utålmodig/ikke har fått PIN-kodebrevet innen jul, kan du bestille det på Bestille kodebrev

1. mars er frist for ordinære søkere, det vil si de fleste av våre elever. 

1. februar er frist for elever som har en søknad som krever individuell behandling. Elever og foresatte som dette kan være aktuelt for, blir kontaktet i høst.

Tilbudet om utdanningsprogram på ulike skoler er ikke fastsatt for skoleåret 2022–2023, men er vanligvis klar i løpet av de to første ukene i januar. Det vil da dukke opp på Vilbli.no. Årets tilbud ligger ute på skoleår 2021-2022, det vil i de fleste tilfeller være samsvarende med neste års tilbud.

Vi vil gjøre tilsendt digital informasjon tilgjengelig for elever og foresatte så fort vi får det. Det kan f.eks. være informasjon fra Vilbli, søkjarhandboka fra Vestland fylkeskommune og informasjon fra Lånekassen.

Elevene får tilbud om individuelle samtaler om videregående opplæring, og en del får direkte invitasjon til slike samtaler. Det er og mulig for foresatte å kontakte avdelingsledere Vegard Dølvik og Randi Skjelberg for en samtale. Kontaktinformasjon: vegard.dolvik@bergen.kommune.no, telefon: 53032615 / randi.skjelberg@bergen.kommune.no, telefon: 53032603.

Nyttige nettsteder:

https://www.vilbli.no/nn/nn/vestland?tid=v2021 Vilbli.no er den beste kilden til informasjon om tilbudet elevene har, vi jobber mye med å lære elevene å finne informasjonen de trenger. Denne nettsiden er den de bruker når de jobber med søknaden etter jul. Her finner du informasjon om alle de 15 ulike utdanningsprogrammene, hvilke skoler som tilbyr dem, fag eleven skal ha, yrkesmuligheter og mye mer. Du kan finne informasjon på 24 ulike språk.

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/ Her finner du informasjon om søknad og inntak. Informasjonen her skal på en del områder være den samme som på Vilbli.no. Søkjarhåndboka for neste skoleår legges digitalt ut på nettsiden, og vi vil legge den ut digitalt her på vår hjemmeside og i classroom til elevene så fort den er tilgjengelig. I søkjarhåndboka finner en normalt en del informasjon om spesielle tilbud på ulike skoler. Det kan for noen elever være akkurat det de trenger/ønsker.

https://www.fagfilm.no/#/ Elevene har informasjon om hvordan de oppretter bruker i classroom. De finner filmer om alle de ulike utdanningsprogrammene på VG1 og filmer om utvalgte tilbud på VG2. Det ligger også noen andre filmer som kan være av interesse der. Sjekk gjerne ut sammen med din ungdom. 

Vigo.no er nettportalen som elevene skal bruke når de søker videregående opplæring.  De starter med dette fra omtrent midten av januar. Mer informasjon om dette publiseres ut når det nærmer seg. 

Videregående opplæring: kort informasjonsfilm om yrkesfaglig og studieforberedende retning

Ungdom og utdanningsvalg - Hvordan snakke om valg og muligheter?