Gode leseferdigheter gir elevene en fordel i livet!

Landås skole har et flott og spennende bibliotek! Vi ønsker at alle elever på Landås skole skal være aktive brukere av biblioteket. Lesing er viktig! Bibliotekaren vår heter Silje Stavrum Norevik.

Skolebiblioteket er en sentral del av lese- og skriveopplæringen på Landås skole. Elever som leser mer, utvikler seg til bedre lesere, og skolebiblioteket skal legge til rette for gode leseropplevelser for alle elevene. Litteraturarbeid i skolen er en viktig del i elevenes dannelsesarbeid. Litteratur er ikke bare viktig for å bli en god leser, men også i arbeidet med å finne seg selv. I bøker finner elevene fortellinger som minner om deres egne liv, og som de kan identifisere seg med. Elevene får også kunnskap om ulike måter å forholde seg til verden på. Lesing er en forutsetning for å kunne leve i dagens samfunn.

Vi har et åpent bibliotek som er tilgjengelig for elevene hele dagen. I tillegg har alle trinnene faste tidspunkt for bibliotekbesøk, hvor skolebibliotekar er til stedet. Da kommer elevene og låner bøker som de bruker hjemme eller i skoletiden. SFO bruker også biblioteket før og etter skoletid. Her kan elevene finne roen med en god bok!

Vi har to låneautomater hvor elevene selv låner og leverer inn bøker. Elevene kan også søke digitalt i basen til skolen. Elevene kan låne to bøker om ganger, og lånetiden er tre uker. Vi samarbeider også tett med folkebiblioteket på Landåstorget, som er behjelpelige dersom vi trenger flere bøker. Mange elever bruker dette biblioteket flittig på fritiden.

To ganger i året, til jul og ved skoleslutt, må elevene levere inn alle bøkene de har lånt. Bøker som er mistet, må erstattes med kr. 100.-.

Gode leseferdigheter gir elevene en fordel i livet! bilde
 
null