Hjertesone rundt Mathopen skole (KOPI)

Mathopen skole er blitt en Hjertesoneskole.

Hver morgen til skolestart kommer det 300 elever til skolen. For å ivareta deres trygghet, må biltrafikken rundt skolen reduseres.

Mandag gikk startskuddet for årets Beintøft-aksjon. Alle våre elever er påmeldt. Vi ønsker at alle som kan, går eller sykler til skolen.

Vi oppfordrer alle som ferdes rundt Mathopen skoletil å lese informasjonsbrosjyren om Hjertesone.
 

Elevrådet gjennomførte en høytidelig avduking av Hjertesoneskiltene rundt skolen. Dere kan se film fra dette i vedlagt fil: Åpning av Hjertesonen rundt Mathopen skole (Anbefalt nettleser: Chrome)