Skolehelsetjenesten ved Mathopen skole

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse. Helsesykepleier har kontor i 1. etg.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever og foreldre kan ta kontakt ved behov. Skolehelsetjenesten tilbyr også faste helsekontroller og undervisning i forskjellige helsetema på ulike klassetrinn. Det er også lege tilknyttet skolehelsetjenesten. Barna blir vaksinert etter det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. Nærmere informasjon om vaksinasjonsprogrammet og skolehelsetjenesten finner du her. Mer om skolehelsetjenesten i Bergen kommune»

Kristin Liland Bakke er helsesykepleier ved Mathopen skole. Hun er til stede ved skolen hver dag mellom kl. 08-15.

Kontaktinformasjon helsesykepleier: