Her finner du informasjon om 1.trinn 2024!

En god overgang fra barnehagen til skolen er svært viktig. Vi gleder oss til å ta i mot nye 1.klassinger torsdag 15.august!

Foreldremøte vår 2024: Vi ønsker å bli kjent med foreldregruppen i god tid før skolestart. Det blir derfor foreldremøte onsdag 6. mars klokken 17.00 til 18.30.  Invitasjon blir gitt til barnehagene, som deler invitasjonene videre med foresatte. 

Innskriving 1.trinn: Skolen trenger følgende informasjon fra foresatte før skolestart:

  • Godkjenning på at vi kan kontakte barnehage, PPT og helsestasjon for overføring av nødvendig informasjon.
  • Informasjon om barnets morsmål
  • Medisinske opplysninger skolen trenger

Informasjonen gis skolen ved å benytte et digitalt innskrivningsskjema. Denne lenken sender deg direkte til skjemaet. Skjemaet finner du også ved å gå inn på artikkelen Skolestart på kommunens hjemmesider. Henvendelsen blir lagt direkte i vårt arkivsystem, og ditt og barnets personvern vil bli ivaretatt. Ikke send oss disse opplysningene på epost, slik at vi er sikre på at opplysningene du sender, blir behandlet trygt og sikkert.

Hvis du, eller ditt barn, ikke har norsk fødselsnummer (11 sifre) vil ikke skjemaet virke. Du må da ta kontakt med skolen på telefon: 5303310

Søke SFO-plass
Fra 15. april er det mulig å søke SFO-plass hos oss. SFO er gratis i kjentiden 08:30-15:30. Matpenger (280 kr per måned per barn på SFO) kommer i tillegg . Alle som søker, får plass. Informasjon om søknad, plasstyper og priser finner du på innbyggerhjelpen. Trenger du hjelp til å søke SFO-plass ta kontakt med avdelingsleder for SFO. 

Redusert betaling for SFO-plass 
Det er mulig å søke om redusert betaling hvis husstanden tjener mindre enn 570 900 kroner. Dersom inntekten er 350 000 kroner eller lavere, vil barn i 1. klasse på SFO få gratis full plass. Når du har mottatt skattemeldingen for 2023 kan du søke om redusert betaling som skal gjelde fra høsten av. For å kunne søke om redusert betaling, må du ha søkt og takket ja til tilbud om SFO-plass. Husk at du må sende inn en ny søknad om redusert foreldrebetaling for hvert skoleår. Informasjon om hvordan du søker, finner du på denne innbyggerhjelpen.

Mer informasjon finner du på nettsiden Velkommen til bergensskolen

Besøksdagen for barnehagene er 3. mai kl. 09.30 til 11.00. Barnehagene får invitasjon fra skolen. Dersom barnehagen til ditt barn ikke har mulighet til å følge, ber vi barnehagen gi invitasjon videre til foresatte, og foresatte kan følge barnet på besøksdagen. 

Førskoledag er onsdag 5. juni kl. 16.30 til 18.00. Denne dagen er foresatte sammen  med barnet hele tiden. Invitasjon kommer når det nærmer seg. 

Bærekraftige liv Løvstakken arrangerer førskoleklubb, og er en fin mulighet for barn og voksne å bli kjent.