Idrettslek - aktiviteter for velkomstklassen

Idrett Bergen Sør er en non-profit folkehelseorganisasjon etablert av idrettslag i Fana og Ytrebygda. De arrangerer idrettsaktiviteter for velkomstklassen hver onsdag etter skoletid kl. 13 25 - 14 25.

Dette tilbudet skal gi disse elevene mulighet for å være sammen etter skoletid og få prøve seg på forskjellige aktiviteter sammen med erfarne voksne. De vil også kunne hjelpe elevene til å få kontakt med idrettslag el. l. for å komme i gang med en aktivitet de interesserer seg for spesielt.