Gå tilbake til:
Du er her:

SFO

Årsplan 2020/2021

I årsplanen finner dere blant annet ÅRSHJUL og annen viktig informasjon om SFO-året 2020/2021 + en orientering rundt oppstart og tilvenning av nye barn.

Månedsplaner for april

Her finner dere aprilplaner for de ulike trinn.

PÅMELDING TIL LANGDAGER I VINTERFERIEN

Frist for å svare er fredag 29. januar

Her kan dere lese om vedtekter rundt plasstyper og oppsigelsestid ved endring og oppsigelse av plass.

Merk dere spesielt at det er en måned oppsigelse gjeldende fra den 1. i påfølgende måned, samt at ved endring og oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned.