RSS

SFO

Påmelding til langdager i skolens høstferie, uke 41.

Frist for å svare er søndag 17. september

Viktig oversikt over sikkerhetsregler ifht kommunikasjon SFO - hjem

Nå som Vigilo er kommet med en kommunikasjonsløsning har vi måttet revidere de innarbeidede trygghetsrutinene for faste avtaler /meldinger til SFO.