Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Skjoldlia 1
Få veibeskrivelse i Google Kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53035500 - fra kl. 07:45 til kl. 15:30
Besøksadresse:
Skjoldlia 1
SFO åpningstider: 07:15-16:30
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Reidun Mai N. Fedje

Ansatte

Andersen, Benthe

Undervisningsstilling
E-post:
Benthe.Andersenbergen.kommune.no

Andersen, Linda Fivelstad

Undervisningsstilling
E-post:
Linda.Andersenbergen.kommune.no

Andreassen, Stine

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Stine.Andreassenbergen.kommune.no

Andrienko, Irina

Assistent SFO
E-post:
Irina.Andrienkobergen.kommune.no

Angeltveit, Tørres Nordfonn

Undervisningsstilling
E-post:
Torres.Angeltveitbergen.kommune.no

Arnesen, Ida Margrete

Undervisningsstilling
E-post:
Ida.Arnesenbergen.kommune.no

Aursnes, Vegard

Undervisningsstilling
E-post:
Vegard.Aursnesbergen.kommune.no

Bak, Anna Maria

Renholder
E-post:
Anna.Bakbergen.kommune.no

Bjelland, Knut Eri

Undervisningsstilling
E-post:
Knut.Bjellandbergen.kommune.no

Blaalid, Runar Televik

Undervisningsstilling
E-post:
Runar.Televikbergen.kommune.no

Blomgren, Ingrid Norheim

Undervisningsstilling
E-post:
IngridNorheim.Blomgrenbergen.kommune.no

Blummenfelt, Virginia

Assistent SFO

Bruland, Bente Drageset

Undervisningsstilling
E-post:
Bente.Brulandbergen.kommune.no

Brøyn, Gerda Beathe

Avdelingsleder SFO
E-post:
Gerda.Broynbergen.kommune.no

Dong, Jing

Lektor/morsmålslærer
E-post:
Jing.Dongbergen.kommune.no

Fedje, Reidun Mai N.

Rektor
E-post:
Reidun.Fedjebergen.kommune.no

Flem, Nina Rushby

Undervisningsstilling
E-post:
Nina.Flembergen.kommune.no

Herdlevær, Rosa M. Mega

Undervisningsstilling
E-post:
Rosa.Herdlevaerbergen.kommune.no

Hjørnevik, Annette

Konsulent
E-post:
Annette.Hjornevikbergen.kommune.no

Holgersen, Erlend

Undervisningsstilling
E-post:
Erlend.Holgersenbergen.kommune.no

Kirkebirkeland, Joachim

Undervisningsstilling
E-post:
Joachim.Kirkebirkelandbergen.kommune.no

Knutsen, Yuliya Yerokhina

Undervisningsstilling
E-post:
Yuliya.Knutsenbergen.kommune.no

Kolberg, Kristine

Undervisningsstilling
E-post:
Kristine.Kolbergbergen.kommune.no

Konningen, Andreas

Undervisningsstilling
E-post:
Andreas.Konningenbergen.kommune.no

Kästel, Annette Frederikke

Undervisningsstilling
E-post:
Annette.Kastelbergen.kommune.no

Larsen, Roger

Undervisningsstilling
E-post:
Roger.Larsenbergen.kommune.no

Lyngtun, Karianne

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Karianne.Lyngtunbergen.kommune.no

Masti, Roni

Undervisningsstilling
E-post:
Roni.Mastibergen.kommune.no

Melhus, Oddveig Margrethe

Undervisningsstilling
E-post:
Oddveig.Melhusbergen.kommune.no

Milde, Ane Søfteland

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Ane.Mildebergen.kommune.no

Milde, Rita Næss

Gruppeleder SFO m/fagbr.

Myrdal, Merete

Undervisningsstilling
E-post:
Merete.Myrdalbergen.kommune.no

Njaa, Bjarte

Undervisningsstilling
E-post:
Bjarte.Njaabergen.kommune.no

Nordanger, Mona Helland

Assistent SFO
E-post:
Mona.Nordangerbergen.kommune.no

Plokker, Nienke Annelies

Undervisningsstilling
E-post:
Nienke.Plokkerbergen.kommune.no

Sandøy, Marianne Revheim

Led. renholder u/fagbrev
E-post:
Marianne.Sandoybergen.kommune.no

Sjo, Kjetil

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Kjetil.Sjobergen.kommune.no

Skjold, Frode

Undervisningsstilling
E-post:
Frode.Skjoldbergen.kommune.no

Skyberg, Kristina

Undervisningsstilling
E-post:
Kristina.Skybergbergen.kommune.no

Steensen, Anne Eriksen

Undervisningsstilling
E-post:
Anne.Steensenbergen.kommune.no

Steensen, Tore

Undervisningsstilling
E-post:
Tore.Steensenbergen.kommune.no

Strømme, Marie Brøvig

Undervisningsstilling
E-post:
MarieBrovig.Strommebergen.kommune.no

Sverdrup, Silje Ingebrigtsen

Undervisningsstilling
E-post:
Silje.Sverdrupbergen.kommune.no

Szafraniec, Urszula Beata

Renholder

Sømoen, Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Kristin.Somoenbergen.kommune.no

Søyland, Christiane

Fagarbeider
E-post:
Christiane.Soylandbergen.kommune.no

Thompson, Ashley

Assistent
E-post:
Ashley.Thompsonbergen.kommune.no

Tomren, Sonja Pernille

Undervisningsstilling
E-post:
Sonja.Tomrenbergen.kommune.no

Tøsdal, Tor

Undervisningsstilling
E-post:
Tor.Tosdalbergen.kommune.no

Ytrearne, Anne Marte J.

Undervisningsstilling
E-post:
AnneMarteJ.Ytrearnebergen.kommune.no

Åstvedt, Kathrine Haugen

Undervisningsstilling
E-post:
Kathrine.Astvedtbergen.kommune.no