Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Råd og utvalg

FAU

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer. Rådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre.