Skjold skole ble innviet i 1958.

Skolen er bygget på innmarken til gården "Kleivhaug" og det var gårdsdrift her inntil byggingen startet. De aller første elevene fikk begynne i 1957.

De første årene hadde skolen ca. 1000 elever, elevene gikk på skolen 6 dager da og det var undervisning til kl. 1700, for de manglet klasserom. I 1979 var elevtallet redusert til 499.

Etter hvert ble det behov for utbygging av Skjold skole pga. at skolens areal ikke samsvarte helt med datidens behov etter skolereformene.

I 1982 ble Søråshøgda skole etablert som grendaskole for 1.-3. trinn, senere fra 1.- 4. trinn. Når elevene skulle på mellomtrinnet, ble de flyttet til Skjold. Det var slik til de fikk ny skole på Søråshøgda  i 2010/-11.

I 1983 feiret Skjold skole et stort 25-årsjubileum og i 2008 var det et flott 50-årsjubileum. Nå har vi også feiret at skolen er blitt 60 år og høsten  2022 er det  64 år siden skolen ble åpnet.

Da bybaneutbyggingen tok til, medførte det omlegging av vegtraseene og den gamle gymnastikksalen på haugen ble revet. I 2014 fikk vi omsidere en stor, ny hall/ gymnastikksal, til glede for alle på skolen.