Gå tilbake til:
Du er her:

Skjold skole ble bygget i 1958

Skolen er bygget på innmarken til gården "Kleivhaug" og det var gårdsdrift her inntil byggingen startet.

De første årene hadde skolen ca. 1000 elever, elevene gikk på skolen 6 dager da og det var undervisning til kl. 1700, for de manglet klasserom. I 1979 var elevtallet redusert til 499.

I 1982 ble Søråshøgda skole etablert som grendaskole for 1.-3. trinn. Når elevene skulle på mellomtrinnet, ble de flyttet til Skjold. Det var slik helt til de fikk ny skole på Søråshøgda.

Etter hvert ble det behov for utbygging av Skjold skole pga. at skolens areal ikke samsvarte helt med datidens behov etter skolereformene.

I 1983 feiret skolen et stort 25-årsjubileum og i 2008 var det et flott 50-årsjubileum. Nå har vi også feiret at skolen er 60 år og høsten  2021 er det  63 år siden skolen ble åpnet.