Informasjon om skolehelsetjenesten

På Skjold skole har vi to helsesykepleier; Liv Bergeland og Helene Dahle Enæs. Liv er på Skjold skole mandag, onsdag og torsdag. Helene er på Skjold skole mandag og tirsdag.

Kontaktinformasjon til helsesykepleierne er: 

Helene Dahle Enæs - mandag og tirsdag.    Kontakt info: 40807210/53035507 Epost: helene.enaes@bergen.kommune.no

Liv Bergeland mandag, onsdag og torsdag. Kontakt info:40812486/53035507

Epost: liv.bergeland@bergen.kommune.no

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven. Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste.  

Tjenesten har et friskfokus, og ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis, og at den befinner seg der barn og unge er, som en lett tilgjengelig drop-in tjeneste på skolen.

Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø. (jmf. Helsedirektoratet)

Helsesykepleier har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Elever og foresatte oppfordres til å ta kontakt når de har behov for det.

Skolehelsetjenesten har skolepsykolog tilknyttet tjenesten. Avtaler formidles via helsesykepleier etter kartlegging av behov, og i samarbeid med elev og foresatte. 

Skolelegen har kontor på Nesttun helsestasjon.

Velkommen til skolehelsetjenesten på Skjold Skole!