Informasjon til skolestartere skoleåret 2023-2024

Her vil dere finn en del viktig informasjon fra skolen til deg som har 1. klassing august 2023. Siden vil bli oppdatert etter hvert som det kommer ny informasjon..

  1. Skolen vil få besøk av barnehagene 18.04.2023 kl. 10.00. Oppmøte ved flaggstangen foran skolen.  Avdelingslederne vil ta imot dere her, og dele gruppen i to. På besøksdagen vil dere få gå en runde gjennom skolen sammen med avdelingsleder 1.til 4. trinn og avdelingsleder SFO. Dere kan få kikke inn eller hilse på 1. trinns elevene på veien. Til slutt får dere gå en runde rundt skolen og avslutte med å leke litt på lekeapparatene våre. Besøke vil vare i ca. 30 til 40 minutter. Vi ønsker at det er de ansatte i barnehagene som kommer med barna, men hvis det er kun ett barn er det greit at foreldre stiller med barnet hvis de ønsker det. Påmelding til besøksdagen gjøres ved å sende meg en e-post: Kjetil.Sjo@bergen.kommune.no Skriv inn hvilken barnehage, antall barn og voksne som kommer.
  2. Barnehagen vil invitere til overføringsmøter våren 2023
  3. Førskoledagen er onsdag 07.06.2023. Oppmøte ved amfiet kl. 08:45-10:45. Hvis været er dårlig, vil oppmøtet bli i hallen.
  4. 1. skoledag 17.08.23
  5. Lenke til Bergen kommunes Skolestartside med  innskrivingsskjema
  6. Informasjon fra SFO