Informasjon til skolestartere skoleåret 2024-2025

Her vil dere finn en del viktig informasjon fra skolen til deg som har skolestarter august 2024. Siden vil bli oppdatert etter hvert som det kommer ny informasjon..

  1. Skolen vil få besøk av barnehagene 17.04.2024 kl. 10.00. Oppmøte ved flaggstangen foran skolen.  Avdelingslederne vil ta imot dere her. På besøksdagen vil dere få gå en runde gjennom skolen sammen med avdelingsleder 1.til 4. trinn og avdelingsleder SFO. Dere kan få kikke inn eller hilse på 1. trinns elevene på veien. Til slutt får dere gå en runde rundt skolen og avslutte med å leke litt på lekeapparatene våre. Besøke vil vare i ca. 30 til 40 minutter. Vi ønsker at det er de ansatte i barnehagene som kommer med barna, men hvis det er kun ett barn er det greit at foreldre stiller med barnet hvis de ønsker det. Påmelding til besøksdagen gjøres ved å sende meg en e-post: Kjetil.Sjo@bergen.kommune.no Skriv inn hvilken barnehage, antall barn og voksne som kommer.
  2. Barnehagen vil invitere til overføringsmøter våren 2024
  3. Kick-Off SFO mandag 03.06.2024 kl. 17:30 - 19:00
  4. Førskoledagen er onsdag 05.06.2024. Oppmøte ved amfiet kl. 08:45-10:45. Hvis været er dårlig, vil oppmøtet bli i hallen. Skolen samler inn Her-er-jeg-skjemaet fra barnehager eller foreldre på førskoledagen. Skriv ut og lever det til en ansatt på skolen hvis ditt barn ikke har fylt det ut.

5. 1. skoledag torsdag 15.08.24 kl. 11:30.

6. Lenke til Bergen kommunes Skolestartside med  innskrivingsskjema

7. Informasjon fra SFO