Aldersfordeling per 1. januar 2024

Se aldersfordelingen av befolkningen i Bergen. Her er tall fra 2024 og tilbake til og med 2019.

Per 1.1.2024

 • Under ett år: 2.856
 • 1-5 år: 14.861
 • 6-12 år: 21.562
 • 13-15 år: 9.677
 • 16-19 år: 12.865
 • 20-44 år: 111.133
 • 45-66 år: 76.395
 • 67-79 år: 29.736
 • 80-89 år: 10.308
 • 90 år eller eldre: 2.547

(Kilde: SSB)

Per 1.1.2023

 • Under ett år: 2.930
 • 1-5 år: 15.010
 • 6-12 år: 21.843
 • 13-15 år: 9.526
 • 16-19 år: 12.702
 • 20-44 år: 109.991
 • 45-66 år: 75.682
 • 67-79 år: 29.073
 • 80-89 år: 9.972
 • 90 år eller eldre: 2.601

(Kilde: SSB)

Per 1.1.2022

 • Under ett år: 3.179
 • 1-5 år: 15.183
 • 6-12 år: 21.649
 • 13-15 år: 9.394
 • 16-19 år: 12.510
 • 20-44 år: 108.995
 • 45-66 år: 75.173
 • 67-79 år: 28.459
 • 80-89 år: 9.780
 • 90 år og eldre: 2.618

(Kilde: SSB)

Per 1.1.2021

 • Under ett år: 3.065
 • 1-5 år: 15.699
 • 6-12 år: 21.791
 • 13-15 år: 9.328
 • 16-19 år: 12.448
 • 20-44 år: 108.528
 • 45-66 år: 74.844
 • 67-79 år: 27.726
 • 80-89 år: 9.720
 • 90 år og eldre: 2.542

(Kilde: SSB)

Per 1.1.2020

 • Under ett år: 3.160
 • 1-5 år: 15.754
 • 6-12 år: 21.887
 • 13-15 år: 9.247
 • 16-19 år: 12.546
 • 20-44 år: 107.949
 • 45-66 år: 74.076
 • 67-79 år: 27.233
 • 80-89 år: 9.561
 • 90 år og eldre: 2.516

(Kilde: SSB)

Per 1.1.2019

 • Under ett år: 3.147
 • 1-5 år: 15.852
 • 6-12 år: 22.000
 • 13-15 år: 9.158
 • 16-19 år: 12.620
 • 20-44 år: 106.769
 • 45-66 år: 73.180
 • 67-79 år: 26.580
 • 80-89 år: 9.440
 • 90 år og eldre: 2.444

(Kilde: SSB)

Flere artikler