Gå tilbake til:
Du er her:

Næring

Bergen er Vestlandets hovedstad, sentrum for verdens fremste havregion, har Norges høyeste tetthet av næringsklynger og er en populær turistdestinasjon.

Bergensregionen har vekstkraftige og sterke næringer.

Havbyen Bergen

Bergen har gjennom hele sin historie levd av, og vil også i fremtiden fortsatt leve av havet. Regionen har landets rikeste, mest mangfoldige og konsentrerte miljø knyttet til havnæringene. Flere av de viktigste basisnæringene i Bergen er bygget på og utnytter denne nærheten til kyst og havets ressurser.

Bilde av Bryggen
TETT PÅ HAVET: Havet og havnæringene er uløselig knyttet til den bergenske folkesjelen.
Bilde: Katarina Lunde

Den ikke-fornybar energiproduksjon (olje og gass) er den klart største basisnæringen i Bergen, men også den fornybare energiproduksjonen, marine og maritime næringer har ledende posisjoner nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er reiseliv, finans, media og ikke minst handel og kulturbasert næringsliv viktige for byen.

Bilde av en mann som tar bilder av andre på Fløyen.
TURISTBYEN BERGEN: Reiselivet fikk seg en knekk under koronapandemien, men det er forventet at turismen vil ta seg opp igjen i tiden fremover. Fløyen er et populært turistmål, med sin bynære beliggenhet og spektakulære utsikt.
Bilde: Håvard Holme

Studier tilpasset næringslivet

Tilgang til relevant kompetanse er en forutsetning for utviklingen av næringslivet. Bergen er en stor studieby med nesten 30.000 studenter, mange av dem fra andre deler av verden, fordelt på Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen på Vestlandet, Sjøkrigsskolen, Bergen Arkitekthøgskole, NLA Høgskolen, Handelshøgskolen BI (Bergen) og VID vitenskapelige høgskole.

Ledende på innovasjon og entreprenørskap

Bergen har lykkes med sin satsning på innovasjon og entreprenørskap ved at regionen har landets høyeste tetthet av Innovasjon Norge-støttede klynger. De bidrar til økt kompetansedeling og samarbeid og er sentrale i det innovative økosystemet.

Fire personer som står ved en vegg med lapper.
TILRETTELEGGER FOR INNOVASJON: Gruppearbeid i Bergen kommunes innovasjonslab.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Bergen kommune fører en aktiv næringspolitikk for å støtte næringslivets overgang inn den fornybare og digitale fremtiden. Kommunen støtter tiltak og fremmer et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene i regionen. Næringsseksjonen samarbeider med næringsklyngene og en rekke aktører som fremmer næringsutvikling og innovasjon.

Bergen kommune har en egen smartbykoordinator, innovasjonslab og arbeider aktivt med innovative anskaffelser gjennom leverandørutviklingsprogrammet og innovasjonspartnerskap.

Kort om basisnæringene i Bergen - 2021
 

Verdiskaping* 

 • Bank og finans: 35.639.015
 • Tjenesteyting: 31.238.259
 • Bygg, anlegg og eiendom: 30.918.797
 • Olje og gass: 20.800.104
 • Varehandel: 12.392.245
 • Maritim: 11.505.415
 • Marin: 9.401.954
 • Reiseliv: 4.261.531
 • Industri: 3.709.403
 • Fornybar energi: 2.756.740
 • Medienæringen: 2.607.598
 • Jordbruk og skogbruk: 33.510
 • Sum: 165.264.571

* Tall i milliarder
 

Sysselsetting

 • Tjenesteyting: 48.459
 • Varehandel: 24.150
 • Bygg, anlegg og eiendom: 22.357
 • Reiseliv: 12.893
 • Ole og gass: 11.516
 • Bank og finans: 5.394
 • Industri: 4.862
 • Marin: 4.563
 • Maritim: 2.973
 • Medienæringen: 2.608
 • Fornybar energi: 946
 • Jordbruk og skogbruk: 152
 • Sum: 140.872
   

Kilde: EY. Vestlandsscenarioene 2020. Analyse og datagrunnlag for næringsutvikling i Bergen kommune.