Næring

Bergen er Vestlandets hovedstad, sentrum for verdens fremste havregion, har Norges høyeste tetthet av næringsklynger og er en populær turistdestinasjon.

Bergensregionen har vekstkraftige og sterke næringer.

Havbyen Bergen

Bergen har gjennom hele sin historie levd av, og vil også i fremtiden fortsatt leve av havet. Regionen har landets rikeste, mest mangfoldige og konsentrerte miljø knyttet til havnæringene. Flere av de viktigste basisnæringene i Bergen er bygget på og utnytter denne nærheten til kyst og havets ressurser.

Bilde av Bryggen
TETT PÅ HAVET: Havet og havnæringene er uløselig knyttet til den bergenske folkesjelen.
Bilde: Katarina Lunde

Bergen har 55 prosent av de ansatte og står for 64 prosent av verdiskapingen i næringslivet i Vestland fylke (2021), og er det største eksportfylket i Norge (232 milliarder i 2023, ekskludert olje og gass). 

Bergen har et mangfoldig næringsliv med mange store næringer, flere av dem toneangivende på sitt felt internasjonalt. Den ikke-fornybar energiproduksjon (olje og gass) er den klart største basisnæringen i Bergen, men også den fornybare energiproduksjonen, marine og maritime næringer har ledende posisjoner nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er reiseliv, finans, media og ikke minst handel og kulturbasert næringsliv viktige for byen.

Bilde av en mann som tar bilder av andre på Fløyen.
TURISTBYEN BERGEN: Reiselivet er i vekst, 2023 ble et godt år for reiselivet i Bergen med ny rekord i antall overnattinger.
Bilde: Håvard Holme

Studier tilpasset næringslivet

Tilgang til relevant kompetanse er en forutsetning for utviklingen av næringslivet. Bergen er en stor studieby med nesten 45.000 studenter, mange av dem fra andre deler av verden, fordelt på Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen på Vestlandet, Sjøkrigsskolen, Bergen Arkitekthøgskole, NLA Høgskolen, Handelshøgskolen BI (Bergen) og VID vitenskapelige høgskole.

Ledende på innovasjon og entreprenørskap

Bergen har lykkes med sin satsning på innovasjon og entreprenørskap ved at regionen har landets høyeste tetthet av Innovasjon Norge-støttede klynger. De bidrar til økt kompetansedeling og samarbeid og er sentrale i det innovative økosystemet.

Fire personer som står ved en vegg med lapper.
TILRETTELEGGER FOR INNOVASJON: Gruppearbeid i Bergen kommunes innovasjonslab.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Bergen kommune fører en aktiv næringspolitikk for å støtte næringslivets overgang inn den fornybare og digitale fremtiden. Kommunen støtter tiltak og fremmer et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene i regionen. Næringsseksjonen samarbeider med næringsklyngene og en rekke aktører som fremmer næringsutvikling og innovasjon.

Bergen kommune har en egen smartbykoordinator og innovasjonslab, og arbeider aktivt med innovative anskaffelser gjennom leverandørutviklingsprogrammet og innovasjonspartnerskap.

One Ocean Havbyen Bergen

Bergen kommune er initiativtaker og pådriver for prosjektet One Ocean Havbyen Bergen. Prosjektet består av aktører fra offentlig forvaltning, akademia og næringsliv som er opptatte av bærekraftig verdiskaping, kunnskap og forskning knyttet til havet.

Den årlige havuken i Bergen, One Ocean Week, holdes i april og er en offisiell del av FNs havtiår (2021-2030).  

LES MER: Mer om næringsliv og nøkkeltall i Bergensindeksen