Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Bergen kommune jobber aktivt for en grønnere og mer miljøvennlig by. Et viktig løft for å få dette til, er videre utbygging av Bybanen.

Blomsterbed i Teaterparken - DNS i bakgrunnen
Mange vil si at Bergen er på sitt vakreste når byen blomstrer en vakker vår- eller sommerdag.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen
Bybanen på holdeplassen ved Lagunen
Bybanen utvides gradvis og i juni 2013 åpnet traseen til Lagunen, i april 2017 åpnet det nye endestoppet på Flesland. Bygging til Fyllingsdalen og reguleringsarbeid til Åsane pågår.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Bybanen er et ledd i Miljøløftet, som skal sikre en klimavennlig utvikling av vei- og transportnettet. I april 2017 åpnet Bybanen til Bergen Lufthavn, Flesland. Nå pågår bygging til Fyllingsdalen og reguleringsarbeid til Åsane.

På lang sikt skal Bybanen være ryggraden i Bergens fremtidige kollektive transportsystem. Banen skal avlaste veiene og gå mest mulig i egen trasé.

Satser på fremtiden

En kompakt bystruktur bidrar til god bo- og livskvalitet, aktive nærmiljø og en klimavennlig byutvikling. Den reduserer reisebehovet og gjør at en stor del av reisene kan tas med gang-, sykkel- og kolltektivtransport. Den kompakte byen skal derfor være fremtidens bystruktur for Bergen.

Syklist venter på grønt lys
Ved Grieghallen har syklistene fått Bergens første fothviler å støtte seg til mens de venter på grønt lys.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Tar vare på fortiden

Til tross for store bybranner, har Bergen bevart mange historiske byggverk og byområder fra hansatiden. Blant dem er Håkonshallen, Rozenkrantztårnet, havnekvarteret Bryggen og middelalderkirkene Mariakirken, Korskirken, Domkirken og Fana kirke. Bryggen er at av få steder i Norge som står på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Bergen er opptatt av å ta vare på sitt historiske særpreg, og kommunen eier Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, som viser hvordan hanseatene levde på Bryggen. Til kommunen hører også Byantikvaren og Bergen byarkiv.

Den tette trehusbebyggelsen medfører for øvrig stor brannfare. Bergen kommune har derfor utviklet et effektivt brannvesen som kan rykke ut hurtig.

Lager grønne byrom

Kommunen har ellers lagt vekt på å utvikle mange sentrale byrom med kunstneriske innslag. Det er for eksempel mulig å finne sitater fra den bergenske dikteren Ludvig Holberg inngravert i gategrunnen på Vågsalmenningen.

Kommunen er også opptatt av at innbyggerne skal ha god tilgang til friluftsområder i fjellet og ved sjøen. Bymiljøetaten legger derfor ned mye arbeid i tilrettelegging og ivaretakelse av gode friluftsområder og parker.

Kommunens totale forvaltningsareal er cirka 17.300 dekar. Av dette er rundt 1.800 dekar opparbeidet parkareal. Hvert år planter og vedlikeholder Bymiljøetaten rundt 13.000 kvadratmeter med sommerblomster og cirka 13.000 kvadratmeter rosebed. I tillegg etterser de 1.892 parkbenker, 131 lekeområder og over 93 kilometer turvei.

Ønsker god infrastruktur

Et godt bymiljø preges også av en god infrastruktur med god standard på veier og gangveier. Bymiljøetaten har den omfattende oppgaven å vedlikeholde 631 km kjøreveier, 262 km fortau, 20 km kjørevei med brostein, 110 km gang- og sykkelveier, over 9.000 trappetrinn, over 9.000 trafikkskilt, over 12.000 overvannsluk, over 2.700 fartsdempere/humper, 173 større og mindre broer, 23 kaier og 31.000 lyspunkt.

Videre på internett