RSS

Befolkning

Befolkning

Enkelte vil hevde at 289.330 bergensere er nok. Men fortsatt er det mange som ve' te' Bergen.

Folketall per 1. januar 2023

Her finner du befolkningstall fordelt på bydeler per 1.1.2023 og tilbake til og med 2018.

Aldersfordeling per 1. januar 2023

Se aldersfordelingen av befolkningen i Bergen. Her er tall fra 2023 og tilbake til og med 2018.

Antall inngåtte ekteskap og skilsmisser

Se hvor mange som giftet og skilte seg i Bergen i 2022, samt i årene 2021-2015.

Befolkningsutvikling de siste årene

Se befolkningsutviklingen i Bergen med tall fra 2022 og tilbake til 2015.

Innvandrerbefolkning i Bergen

Se oversikt over innvandrere i Bergen fordelt på verdensdel. Se også oversikt over hvilke opprinnelsesland innvandrerne kommer fra.