Gå tilbake til:
Du er her:

Hverdag

En mangfoldig og nyskapende kulturby

Bergen har et vitalt og bredt kunst- og kulturliv, som bidrar til gode opplevelser for befolkningen og tilreisende.

Tros- og livssynsbyen Bergen

Bergen kommune ga støtte til 494 tros- og livssynssamfunn i 2020, blant dem også human-etisk samfunn. Byen er hjem for muslimer, buddhister, mange typer kristne og andre.

En moderne skole med aktive og medvirkende elever

Elevene i Bergensskolen skal ha gode og trygge læringsmiljø og være aktive og deltakende i læringen.

En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn

I våre barnehager skal alle barn få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med utgangspunkt i barnets forutsetninger og interesser.

Gode muligheter for idrett og friluftsliv

Med syv berømte fjell er det naturlig at friluftsliv har en viktig plass. Byen har også en idrettsplan med høye ambisjoner.

Gir omsorg

Bergen bruker en vesentlig andel av bybudsjettet til helse- og omsorgstjenester.

Brukte 3,7 milliarder kilowatt

Strømforbruket var i 2019 på 3730,93 GWh. Til sammenlikning var forbruket i 2018 på 3.824 GWh. Strømnettet blir håndtert av BKK. Se BKK sine sider.

Mangfold i husdyrhold

Selv om Bergen er en storby, foregår det også gårdsdrift med husdyrhold. Tallene er det som registreres av SSB.

Er eksperter på vann

Alt vannet som faller ned over Bergen har ført til at Vann- og avløpsetaten i kommunen er ledende innenfor sin virksomhet.

Boliger i Bergen

I 2020 ble det bygget flest boliger i Fana bydel. De fleste bergenserne bor i leilighet som de eier selv.