RSS

Hverdag

En mangfoldig og nyskapende kulturby

Bergen har et vitalt og bredt kunst- og kulturliv som bidrar til gode opplevelser både for befolkning og besøkende.

Gode forhold for idrett og friluftsliv

Med syv berømte fjell er det naturlig at friluftsliv har en viktig plass i Bergen. Byen har også en idrettsplan med høye ambisjoner.

En moderne skole med aktive og medvirkende elever

Elevene i bergensskolen skal ha gode og trygge læringsmiljø og være aktive og deltakende i læringen.

En mangfoldig barnehage av høy kvalitet

I Bergens barnehager er det rom for skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med bakgrunn i egne forutsetninger og interesser.

Gir helsehjelp og omsorg

Bergen bruker en vesentlig andel av bybudsjettet til helse- og omsorgstjenester.

Tros- og livssynsbyen Bergen

Byen vår er hjem for muslimer, buddhister, mange typer kristne og andre. Det største trossamfunnet er Den norske kirke.

Mangfold i husdyrhold

Selv om Bergen er en storby, foregår det også gårdsdrift med husdyrhold. Tallene er hentet fra Landbruksdirektoratet.

Brukte mer enn 3,7 milliarder kilowatt

I 2021 var Bergens strømforbruk på 3760,1 GWh. Til sammenlikning var forbruket i 2020 på 3693,7 GWh. Strømnettet blir håndtert av BKK. Se BKK sine sider.

Boliger i Bergen

I 2022 ble det bygget flest boliger i Årstad og færrest i Fyllingsdalen. De fleste bergenserne bor i leilighet som de eier selv.

Er eksperter på vann

Alt vannet som faller ned over Bergen har ført til at Bergen Vann er ledende innenfor sin virksomhet.