Gå tilbake til:
Du er her:

Hverdag

En mangfoldig og nyskapende kulturby

Bergen har et vitalt og bredt kunst- og kulturliv, som bidrar til gode opplevelser for befolkningen og tilreisende.

Tros- og livssynsbyen Bergen

Bergen kommune ga støtte til 475 tros- og livssynssamfunn i 2018, blant dem også human-etisk samfunn. Byen er hjem for muslimer, buddhister, mange typer kristne og andre.

En moderne skole med aktive og medvirkende elever

Elevene i Bergensskolen skal ha gode og trygge læringsmiljø og være aktive og deltakende i undervisningen.

I barnehagene legges fundamentet for livslang læring

I 2019 nådde vi målet om at alle som ønsket det fikk barnehageplass i egen bydel i hovedopptaket.

Gode muligheter for idrett og friluftsliv

Med syv berømte fjell er det naturlig at friluftsliv har en viktig plass. Byen har også en idrettsplan med høye ambisjoner.

Gir omsorg

Bergen bruker en vesentlig andel av bybudsjettet til helse- og omsorgstjenester.

Mangfold i husdyrhold

Selv om Bergen er en storby, foregår det også gårdsdrift med husdyrhold. Tallene er det som registreres av SSB.

Brukte 3,8 milliarder kilowatt

Strømforbruket var i 2018 på 3.824 GWh. Til sammenlikning var det i 2017 på 3.656 GWh. Strømnettet blir håndtert av BKK. Se BKK sine sider.

Boliger i Bergen

I 2018 ble det bygget flest boliger i Ytrebygda bydel. De fleste bergenserne bor i leilighet som de eier selv.

Er eksperter på vann

Alt vannet som faller ned over Bergen har ført til at Vann- og avløpsetaten i kommunen er ledende innenfor sin virksomhet.