Antall inngåtte ekteskap og skilsmisser

Se hvor mange som giftet og skilte seg i Bergen i 2022, samt i årene 2021-2015.

Utviklingen det siste året viser en liten økning i antallet inngåtte ekteskap, og en liten nedgang i antall skilsmisser.

Inngåtte ekteskap i Bergen kommune

 • 2022: 1.149
 • 2021: 879
 • 2020: 849
 • 2019: 1.100
 • 2018: 1.121
 • 2017: 1.235
 • 2016: 1.293
 • 2015: 1.347

(Kilde: SSB)

Skilsmisser i Bergen

 • 2022: 385
 • 2021: 420
 • 2020: 455
 • 2019: 476
 • 2018: 436
 • 2017: 446
 • 2016: 451
 • 2015: 447

(Kilde: SSB)

Flere artikler