Antall inngåtte ekteskap og skilsmisser

Se hvor mange som giftet og skilte seg i Bergen kommune i 2023, samt i årene 2022-2017.

Utviklingen det siste året viser en liten nedgang i antall inngåtte ekteskap, mens antallet skilsmisser holder seg helt stabilt. 

Inngåtte ekteskap 

 • 2023: 1.003
 • 2022: 1.149
 • 2021: 879
 • 2020: 849
 • 2019: 1.100
 • 2018: 1.121
 • 2017: 1.235

(Kilde: SSB)

Skilsmisser 

 • 2023: 385
 • 2022: 385
 • 2021: 420
 • 2020: 455
 • 2019: 476
 • 2018: 436
 • 2017: 446

(Kilde: SSB)

Flere artikler