Befolkningsutvikling de siste årene

Se befolkningsutviklingen i Bergen med tall fra 2022 og tilbake til 2015.

2022

 • Folketall per 1. januar: 286.930
 • Folketilvekst: 2.400
 • Fødte: 2.962
 • Døde: 2.206
 • Netto flytting inkl. inn-/utvandring: 1.651

(Kilde: Bergen kommune/SSB)

 

2021

 • Folketall per 1. januar: 285.601
 • Folketilvekst: 1.329
 • Fødte: 3.224
 • Døde: 1.985
 • Netto flytting inkl. inn-/utvandring: 90

(Kilde: Bergen kommune/SSB)

2020

 • Folketallet 1. januar: 285.911
 • Folketilvekst: 1.666
 • Fødte: 3.118
 • Døde: 2.086
 • Netto flytting inkl. inn-/utvandring: 634

(Kilde: Bergen kommune/SSB)

2019

 • Folketallet 1. januar: 281.190
 • Folketilvekst: 2.739
 • Fødte: 3.192
 • Døde: 1.938
 • Netto flytting inkl. inn-/utvandring: 1481

(Kilde: Bergen kommune/SSB)

2018

 • Folketallet 1. januar: 279.792
 • Folketilvekst: 1.398
 • Fødte: 3.167
 • Døde: 1.895
 • Netto flytting inkl. inn-/utvandring: 130

(Kilde: Bergen kommune/SSB)

2017

 • Folketallet 1. januar: 278.556
 • Folketilvekst: 1.236
 • Fødte: 3.218
 • Døde: 1.940
 • Netto flytting inkl. inn-/utvandring: -42

(Kilde: Bergen kommune/SSB)

2016

 • Folketallet 1. januar: 277.391
 • Folketilvekst: 1.164
 • Fødte: 3.551
 • Døde: 1.998
 • Netto flytting inkl. inn-/utvandring: -390

(Kilde: Bergen kommune/SSB)

2015

 • Folketallet 1. januar: 275.112
 • Folketilvekst: 2.279
 • Fødte: 3.527
 • Døde: 1.955
 • Netto flytting inkl. inn-/utvandring: 723

(Kilde: Bergen kommune/SSB)

Flere artikler