Innvandrerbefolkning i Bergen

Se oversikt over innvandrere i Bergen fordelt på verdensdel. Se også oversikt over hvilke opprinnelsesland innvandrerne kommer fra.

Per 1. januar 2023 var det registrert 55. 940 innvandrere i Bergen. Dette utgjør 19,3 prosent av befolkningen og er en vekst på 931 personer i forhold til året før.

Innvandrere fordelt på verdensdel

 • Europa unntatt Tyrkia: 23.619
 • Afrika: 6.772
 • Asia med Tyrkia: 13.828
 • Nord-Amerika: 804
 • Sør- og Mellom-Amerika: 2.426
 • Oseania: 167
 • Statsløs: 0

Sum: 47.616

Personer med innvandrerbakgrunn i Bergen - 10 største land

Merk at tallene under inkluderer både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

2022

 • Polen: 6.883
 • Litauen: 2.340
 • Somalia: 2.026
 • Irak: 1.924
 • Syria: 1.688
 • Tyskland: 1.587
 • Eritrea: 1.557
 • Vietnam: 1.358
 • Romania: 1.346
 • Filippinene: 1.280
   

2021

 • Polen: 6.136
 • Litauen: 2.045
 • Syria: 1.484
 • Tyskland: 1.405
 • Somalia: 1.375
 • Irak: 1.286
 • Eritrea: 1.241
 • Storbritannia: 1.202
 • Romania: 1.164
 • Thailand: 1.070

2020

 • Polen: 6.110
 • Litauen: 2.041
 • Syria: 1.422
 • Tyskland: 1.382
 • Somalia: 1.369
 • Irak: 1.303
 • Eritrea: 1.189
 • Storbritannia: 1.177
 • Romania: 1.165
 • Thailand: 1.054

2019

 • Polen: 6.827
 • Litauen: 2.302
 • Somalia: 1.999
 • Irak: 1.946
 • Syria: 1.581
 • Tyskland: 1.554
 • Eritrea: 1.455
 • Vietnam: 1365
 • Romania: 1340
 • Fillipinene: 1.229

(Kilde: SSB)

2018

 • Polen: 6.686
 • Litauen: 2.280
 • Somalia: 1.951
 • Irak: 1.937
 • Tyskland: 1.394
 • Syria: 1.276
 • Vietnam: 1.371
 • Eritrea: 1.248
 • Romania: 1.375
 • Fillipinene: 1.166

(Kilde: SSB)

2017

 • Polen: 6.769
 • Litauen: 2.264
 • Somalia: 1.881
 • Irak: 1.933
 • Tyskland: 1.389
 • Syria: 825
 • Vietnam: 1.348
 • Eritrea: 1.096
 • Romania: 1.319
 • Fillipinene: 1.125

(Kilde: SSB)

Flere artikler