Gå tilbake til:
Du er her:

Innvandrerbefolkning i Bergen

Se oversikt over innvandrere i Bergen fordelt på verdensdel. Se også oversikt over hvilke opprinnelsesland innvandrerne kommer fra.

Per 1. januar 2019 var det registrert 41.549 utenlandske statsborgere i Bergen. Dette utgjør 17,8 prosent av befolkningen og er en vekst på 572 personer i forhold til året før.

Tallene inkluderer innvandrere.

Innvandrere fordelt på verdensdel

 • Europa unntatt Tyrkia: 24.675
 • Afrika: 7.754
 • Asia med Tyrkia: 15.970
 • Nord-Amerika: 926
 • Sør- og Mellom-Amerika: 2.613
 • Oseania: 178
 • Statsløs: 0

Sum: 52.116

Personer med innvandrerbakgrunn i Bergen - 10 største land

Tallen i denne tabellen inkluderer både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

2019

 • Polen: 6.827
 • Litauen: 2.302
 • Somalia: 1.999
 • Irak: 1.946
 • Syria: 1.581
 • Tyskland: 1.554
 • Eritrea: 1.455
 • Vietnam: 1365
 • Romania: 1340
 • Fillipinene: 1.229

(Kilde: SSB)

2018

 • Polen: 6.686
 • Litauen: 2.280
 • Somalia: 1.951
 • Irak: 1.937
 • Tyskland: 1.394
 • Syria: 1.276
 • Vietnam: 1.371
 • Eritrea: 1.248
 • Romania: 1.375
 • Fillipinene: 1.166

(Kilde: SSB)

2017

 • Polen: 6.769
 • Litauen: 2.264
 • Somalia: 1.881
 • Irak: 1.933
 • Tyskland: 1.389
 • Syria: 825
 • Vietnam: 1.348
 • Eritrea: 1.096
 • Romania: 1.319
 • Fillipinene: 1.125

(Kilde: SSB)

Flere artikler