Gå tilbake til:
Du er her:
Boliger i Bergen bilde
BOLIG: De fleste bergenserne bor i leiligheter de eier selv. Gamle industriområder i Bergen er gjort om til boligområder, som her i Damsgårdsundet.
Bilde: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Boliger i Bergen

I 2018 ble det bygget flest boliger i Ytrebygda bydel. De fleste bergenserne bor i leilighet som de eier selv.

Tallene for 2018 viser at det ble tatt i bruk 1.604 nye boliger/bygg i Bergen. Dette er ikke inkludert studentboliger.

Boligbyggingen fordeler seg slik på bydelene:

  • Arna 30
  • Bergenhus 113
  • Fana 221
  • Fyllingsdalen 180
  • Laksevåg 227
  • Ytrebygda 354
  • Årstad 255
  • Åsane 224

(Kilde: Plan- og bygningsetaten)

Hvordan bor bergenserne?

I Bergen er det 35.815 eneboliger, 63.343 leiligheter og 1.347 hytter.

Størrelsen på husholdningene, altså hvor mange som bor i hver bolig, blir gradvis mindre. I gjennomsnitt er det 2,07 personer per husholdning i 2019.

Til sammen er det 137.566 boliger i Bergen. Fordelt på boligtype er det 35.695 eneboliger, 10.629 tomannsboliger, 24.335 rekkehus, 61.352 boligblokker.

Boligene i Bergen er fordelt på 60.000 bygninger. Den gjennomsnittlige boligstørrelsen i byen er på 117 kvadratmeter brutto areal.

De fleste bergenserne bor i en selveierbolig. 162.080 personer bodde i en selveierbolig i 2018. 61.710 bor i en andels- eller aksjeleilighet (borettslag). 61.752 bergensere leier boligen de bor i.

Kommunale boliger

Bergen kommune har cirka 3.400 ordinære kommunale utleieboliger som blir leid ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er av ulik størrelse og ligger i alle bydeler.

Vanskeligstilt på boligmarkedet kan være dem som trenger hjelp til å skaffe seg bolig, enten på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne og helsemessige eller sosiale problemer.

Rollen til kommunen

De fleste boligene i Bergen blir bygget av private utbyggere. Kommunen er lokal arealmyndighet. Det betyr at kommunen har ansvar for å legge til rette for at det er nok boliger ut fra hvilken vekst som er forventet i befolkningen. Kommunen har også et sosialt ansvar for å sørge for at det blir gitt et botilbud til dem som er vanskeligstilte på boligmarkedet.