Boliger i Bergen bilde
BOLIG: De fleste bergenserne bor i leiligheter de eier selv. Gamle industriområder i Bergen er gjort om til boligområder, som her i Damsgårdsundet.
Bilde: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Boliger i Bergen

I mars 2024 er det registrert totalt 148.734 boenheter i Bergen.

I 2023 ble det ferdigregulert for 597 boliger, det ble gitt 686 byggetillatelser og registrert 1.141 nye boliger. 

Boligbyggingen fordeler seg slik på bydelene - tall nye boliger per år:

2023

 • Arna:  34
 • Bergenhus:  137
 • Fana: 213
 • Fyllingsdalen: 8
 • Laksevåg: 22
 • Ytrebygda: 351
 • Årstad: 195 
 • Åsane: 242

2022

 • Arna:  48
 • Bergenhus:  86
 • Fana: 121
 • Fyllingsdalen: 19 
 • Laksevåg: 144
 • Ytrebygda: 298
 • Årstad: 313 
 • Åsane: 205

2021

 • Arna:  14
 • Bergenhus:  55
 • Fana: 302
 • Fyllingsdalen: 184 
 • Laksevåg: 72
 • Ytrebygda: 600
 • Årstad: 336 
 • Åsane: 51 


(Kilde: Plan- og bygningsetaten)

Hvordan bor bergenserne?

Per mars 2024 er det registrert totalt 148.734 boenheter i Bergen. Eneboliger, tomannsboliger og rekkehus utgjør til sammen omtrent halvparten av boligene, mens store leilighetsbygg utgjør omtrentlig den andre halvdelen. Av ferdigstilte boliger i 2023, er omtrent 75  prosent av boligtypen store boligbygg

Per mars 2023 er det registrert totalt 147.858 boenheter i Bergen. 69.257 er store boligbygg, 36.434 er småhus, 36.214 er eneboliger og 5.953 er andre boligbygg. 

Størrelsen på husholdningene, altså hvor mange som bor i hver bolig, blir gradvis mindre. I gjennomsnitt er det 2,04 personer per husholdning i 2021.

Kommunale boliger

Bergen kommune har cirka 3.400 ordinære kommunale utleieboliger som blir leid ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er av ulik størrelse og ligger i alle bydeler. Les mer om kommunale utleieboliger

Vanskeligstilt på boligmarkedet kan være dem som trenger hjelp til å skaffe seg bolig, enten på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne og helsemessige eller sosiale problemer.

Rollen til kommunen

De fleste boligene i Bergen blir bygget av private utbyggere. Kommunen er lokal arealmyndighet. Det betyr at kommunen har ansvar for å legge til rette for at det er nok boliger ut fra forventet befolkningsvekst.  Kommunen har også et sosialt ansvar, ved å sørge for å gi et botilbud til innbyggere som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

LES OGSÅ: Byutviklingstall for 2022 fra Plan- og bygningsetaten