Gå tilbake til:
Du er her:

Tros- og livssynsbyen Bergen

Bergen kommune ga støtte til 475 tros- og livssynssamfunn i 2018, blant dem også human-etisk samfunn. Byen er hjem for muslimer, buddhister, mange typer kristne og andre.

Bildet viser en kirke og festpyntede mennesker.
Det var 1.745 søndagsgudstjenester i byens kirker i 2019.
Bilde: Ellen Økland

Det største trossamfunnet er Den norske kirke, der tre av fire bergensere er medlem. I byens kirker ble det i 2019 holdt 1.745 søndagsgudstjenester og 744 andre gudstjenester, og foretatt 265 vigsler. 1.351 barn ble døpt, og 1.665 unge ble konfirmerte i kirken.

Organisasjon

Alle tros- og livssynssamfunn er selvstendige organisasjoner, de fleste samfunn i Bergen er del av nasjonale organisasjoner, og av internasjonale tros- og livssynssamfunn.

Den norske kirke lokalt er inndelt i 25 menigheter. Driften av kirken er organisert i Bergen kirkelig fellesråd. Fellesrådet har ansvar for alle gravplassene i Bergen uavhengig av trossamfunn.

Den norske kirke som kulturarena

Den norske kirke er arena for en rekke aktiviteter året gjennom. Her er det tilsammen 90 kor med ca. 20 000 medlemmer, og ca 78 600  besøk på konserter og andre kulturelle arrangement i egen og andres regi. Spennvidden på disse arrangementene er stor, fra lokale kulturdager til Festspillene i Bergen, samt aktiviteter som babysang, åpen barnehage, formiddagstreff, trim, kirkemiddager for eldre, ungdomsklubb, konfirmantforberedelser, speidertreff med mer.

Det utføres et stort sosialt arbeid knyttet til diakoni. Kirkene i Bergen blir med andre ord brukt sju dager i uken.