Antall årsverk i Bergen kommune

Tallene gjelder sentrale avdelinger - tall per 23. mars 2023. 

  • Byrådsleders avdeling: 127
  • Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: 6.327
  • Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester: 2.037
  • Byrådsavdeling for helse og omsorg: 5.552
  • Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling: 1.050
  • Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering: 660
  • Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom: 1.399
  • Bystyrets administrative organer: 37

Totalt årsverk: 17.187 
 

Flere artikler