Gå tilbake til:
Du er her:

Antall årsverk i Bergen kommune

Tallene gjelder sentrale avdelinger per januar 2019.

  • Byrådsleders avdeling: 376,9
  • Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: 5.741,1
  • Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering: 1.351
  • Byrådsavdeling for helse og omsorg: 5.590,2
  • Byrådsavdeling for klima, kultur og næring: 335,7
  • Byrådsavdeling for byutvikling: 496,3
  • Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom: 1.295,8
  • Bystyrets administrative organer: 31,9

Totalt årsverk : 15.209,9

 

Flere artikler