Styreform

Bergen kommune styres etter en parlamentarisk modell. Litt om hva det innebærer finner du her.

Styreform bilde
 
Bilde: Illustrasjonsfoto

Bergenseren Christian Michelsen brakte Norge ut av unionen med Sverige i 1905 og var landets statsminister frem til 1907.

Parlamentarisme fra 2000

Også i dag er bergenserne nyskapende i politikken. Bergen kommune er en av få kommuner med et parlamentarisk system. Det ble innført 26. juni 2000 og innebærer at bystyret er kommunens øverste politiske organ (tilsvarer Storinget), og at flertallet i bystyret velger et byråd (tilsvarende regjeringen).

Bystyret består av 67 folkevalgte representanter som velges hvert fjerde år av Bergens innbyggere. Bystyret ledes av ordføreren.

Byrådet i Bergen ledes av byrådslederen. De øvrige byrådene leder hver sin byrådsavdeling og fungerer omtrent som statsråder i et departement. Byrådslederen er dermed Bergens statsminister. Byrådet leder den kommunale administrasjonen og har ansvaret for alle kommunale tjenester.

Bystyrets sammensetning

Det var kommunestyrevalg i 2019. For bystyrets sammensetning se: 

Tall for deltagelse under kommunestyrevalget 2019:

  • Manntallsførte velgere på valgdagen: 223.689
    Godkjente stemmer: 151.680
    Fremmøteprosent: 68,1 prosent (til sammenligning: 61,6 prosent i 2015)

Les mer: