Gå tilbake til:
Du er her:

Bengt Martin Olsen

Bengt Martin Olsen (A) var ordfører i Bergen fra 1989-1995. Varaordfører i denne perioden var først Arne Mikael Landro (KrF) fra 1989-1991 og siden Ingmar Ljones (KrF) fra 1991 – 1994.

Bengt Martin Olsens politiske karriere i Bergen kommune
Bengt Martin Olsen hadde allerede en lang politisk karriere i Bergen kommune bak seg da han ble ordfører i 1989. Han hadde vært:

  • medlem av Bergen bystyre fra 1975
  • kommunalråd 1980–88 (dvs heltidspolitiker)
  • formann i Sosialstyret 1980-1983
  • formann i Hovedutvalg for helse og sosiale tjenester 1984-1987
  • varaordfører 1988–89

Det var derfor en erfaren bypolitiker som inntok ordførerkontoret 1. april 1989.

Kommunestyrevalget i 1987
Kommunestyrevalget i 1987 ble i byens aviser omtalt som et sjokkvalg. Sjokket bestod i en stor fremgang for Fremskrittspartiet kombinert med tilbakegang for Høyre. Selv om Høyre fortsatt var byens største borgerlige parti, ville det bli vanskelig å få til et borgerlig flertall i bystyret uten Fremskrittspartiet.
-«Et politisk jordskjelv som har forandret høyresiden i Bergen. Nå må mellompartiene ved valg av ordfører tenke poltikk og foreta et valg av verdier og holdninger», uttalte Bengt Martin Olsen til Aftenposten.

Og slik ble det. KrF vendte H og Frp ryggen og inngikk i en ny konstellasjon der Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti delte ordførervervet mellom seg i perioden. Arne Næss (KrF) var ordfører i de første to årene av perioden, Bengt Martin Olsen var ordfører i de to siste. Dette var den politiske bakgrunnen for at Bengt Martin Olsen inntok ordførerkontoret midt i en valgperiode.

Kommunestyrevalget 1991
Arbeiderpartiet gjorde et godt kommunevalg i 1991 og Bengt Martin Olsen fikk over 2000 slengere. Mens både Fremskrittspartiet og Høyre opplevde tilbakegang, gjorde sentrum/venstre blokken et godt valg. Bengt Martin Olsen beholdt ordførerklubben i fire nye år.

Etter seks og et halvt år i ordførerstolen var han blitt både en respektert og godt likt ordfører. Da det avtroppende bystyret og representanter fra kommunens administrasjon var samlet til avslutningsfest i Håkonshallen, fikk Bengt Martin Olsen stående trampeklapp for innsatsen.

Større saker i Bergen i Bengt Martin Olsens ordførerperiode 1989-1995

  • 1989 – Høyteknologisenteret åpnes.
  • 1992 – Askøybrua, Damsgårdtunellen og Olsviktunellen tas i bruk.
  • 1992 – TV2 etableres med hovedsete i Bergen og starter sine sendinger.
  • 1994 – Nordhordlandsbrua tas i bruk.

 

Tekst: Tonje Geithus

 

Flere artikler