Representasjon

Bergen kommunens offisielle representasjon kan deles inn i tre kategorier:

Kommunal mottakelse i Håkonshallen
Kommunal mottakelse i Håkonshallen
Bilde: Tina Omdahl Hayes

Offisielle besøk

Statsbesøk og offisielle besøk med utgangspunkt i henvendelser fra Stortingets presidentskap eller departementene. Ved offisielle besøk gir Bergen kommune et eller flere måltid avhengig av besøkets varighet.

Byomfattende arrangement

Ved denne type arrangement er Bergen by vertskap for store, byomfattende arrangement eller jubileer hvor det forventes deltakelse fra kongehus og/eller sentrale myndigheter fra inn og/eller utland. Ved slike arrangement gir Bergen kommune i utgangspunktet en mottakelse.

Kommunale mottakelser

Arrangører av internasjonale konferanser, seminarer eller lignende kan søke Bergen kommune om å gi en mottakelse i forbindelse med sitt arrangement. Ordfører, eller stedfortreder, er vertskap for kommunale mottakelser og vil ta imot gjestene og overbringe en hilsen. Kommunale mottakelser varer i ca. en time. Les mer om kommunale mottakelser i reglement for representasjon i Bergen kommune her.

Søke om kommunal mottakelse:

Hvem kan søke?

Arrangører av internasjonale konferanser, seminarer eller lignende kan søke Bergen kommune om kommunal mottakelse. Det forutsettes at den norske deltakelsen på konferansen i utgangspunktet er under 50%. Bergen kommune kan i spesielle tilfeller gi mottakelser ved andre anledninger.

Hvordan søke?

Søknader om kommunal mottakelse behandles av Bystyrets kontor.  Følgende informasjon om konferansen/seminaret det søkes i forbindelse med skal komme frem av søknaden:

  • Kortfattet beskrivelse av tema/innhold og bakgrunn for konferansen/seminaret
  • Dato, tidspunkt og sted for konferansen/seminaret, samt ønsket dato, tidspunkt og sted for kommunal mottakelse
  • Forventet antall deltakere fordelt på inn- og utland til konferansen/seminaret og til den kommunale mottakelsen
  • Kontaktinformasjon til arrangør og kontaktperson for søknaden

Søknad sendes til bystyrets kontor: bystyrets.kontor@bergen.kommune.no

Lokaler brukt til mottakelser

Bergen kommune bruker historiske bygninger og kulturhus som representasjonslokaler. Blant annet benyttes Schøtstuene, Håkonshallen, Grieghallen og Universitetsaulaen til representasjonsformål.

Vertskap

Ordføreren er den person som i første rekke representerer byen. Ordføreren gjør dette gjennom å utføre vertskapsforpliktelser i forskjellige sammenhenger. I ordførerens fravær vil varaordfører, medlemmer i forretningsutvalget, eller andre i kommunens ledelse ivareta vertskapsforpliktelsene.

Bystyrets kontor er ansvarlig for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av kommunens representasjonsarrangement.

Kontakt

Kontaktinformasjon til Bystyrets kontor

Videre på internett

Reglement for representasjon i Bergen kommune