Gå tilbake til:
Du er her:

Representasjon

Hvilke typer representasjon finnes?
Bergen kommunens offisielle representasjon kan deles inn i tre kategorier:

Offisielle besøk
Offisielle besøk er statsbesøk og offisielle besøk med utgangspunkt i henvendelser fra Stortingets presidentskap eller departementene. Ved offisielle besøk gir Bergen kommune et eller flere måltider avhengig av besøkets varighet.

Byomfattende arrangement av nasjonal eller internasjonal karakter
Ved denne type arrangement er Bergen by vertskap for store, byomfattende arrangement eller jubileer hvor det forventes deltakelse fra kongehus og/eller sentrale myndigheter fra inn og/eller utland. Som eksempel kan nevnes Festspillene og Tall Ships Races. Ved slike arrangement gir Bergen kommune i utgangspunktet en mottakelse.

Kommunale mottakelser
Kommunale mottakelser er arrangement som baserer seg på søknader til kommunen fra arrangører av internasjonale konferanser, seminar og lignende. Bergen kommune er ved slike mottakelser vertskap for arrangementet. Ordfører, eller den som møter for ordfører, vil ta imot gjestene for deretter å overbringe en hilsen. Arrangementet forventes å vare ca. en time.

Vertskap
Ordføreren er den person som i første rekke representerer byen. Ordføreren gjør dette gjennom å utføre vertskapsforpliktelser i forskjellige sammenhenger. I ordførerens fravær vil varaordfører, medlemmer i forretningsutvalget, eller andre i kommunens ledelse ivareta vertskapsforpliktelsene.

Bystyrets kontor er ansvarlig for behandling av søknader, planlegging, tilrettelegging og teknisk gjennomføring av selve arangementene.

 

Søke om representasjon
Hvem kan søke?
Arrangører av internasjonale konferanser og seminarer kan søke Bergen kommune om at det avholdes en kommunal mottakelse. Det forutsettes at den norske deltakelsen på konferansen i utgangspunktet er under 50 %. Bergen kommune kan i spesielle tilfeller gi mottakelser ved andre anledninger.

Hvordan søke?
Søknader om kommunale mottakelser skal inneholde opplysninger om søkers navn, anledning, antall deltakere fordelt på inn- og utland, ønsket dato og tidspunkt.

 

Lokaler brukt til mottagelser
Bergen kommune har få passende lokaler til representasjon, men bruker historiske bygninger og kulturhus som representasjonslokaler. På den måten får en anledning til å vise frem litt av Bergens spennende historie og kultur.

Rådhuskvartalet
Bergen kommune eier og drifter Det gamle Rådhus. Bergen bystyre avholder sine møter i dette bygget. Ordfører disponerer også Forhandlingssalen i Magistraten(Rådstuplass 5) der det kan holdes mottakelse for opptil 40 personer.

Schøtstuene
Schøtstuene driftes av MuseumVest og er en del av Hanseatisk museum.Tilsammen i de tre stuene er det plass til 140 gjester.

KODE
Tårnsalen
Tårnsalen bli særlig brukt til større mottakelser. Lokalene gir anledning til å presentere kunst for store grupper mennesker som kanskje ellers ikke hadde besøkt våre kunstsamlinger.

Edvard Grieg museum Troldhaugen
Ved statsbesøk blir der av og til avholdt intimkonserter på Edvard Grieg museum på Troldhaugen. I denne forbindelse hender det at ordføreren holder mottakelser eller lunsjer i museets restaurant.

Andre
Bergen kommune har også anledning til å leie Håkonshallen, Aulaen ved UiB og Grieghallen til representasjonsformål.

Representasjon bilde
Bergen kunstmuseum bli særlig brukt til større mottakelser.
Seksjon informasjon

 

Videre på internett