Ordførerkjedet

Alle har vi sett det – byens ordfører med et staselig smykke rundt halsen. Men hva er historien bak selve ordførerkjedet?

Tradisjonen med at en ordfører bærer et dekorativt ordførerkjede som synlig tegn på sin autoritet når han/hun representerer kommunen, er relativt ny. Oslos ordførerkjede var Norges første. Kjedet ble gitt i gave fra alle bystyrets partier i forbindelse med byens 900-årsjubileet i 1950.

På begynnelsen av 1960-tallet syntes næringsorganisasjonene i Bergen det var for galt at «verdens viktigste bergenser» gikk omkring uten et synlig tegn på sin posisjon. Sammen med Den faglige Samorganisasjon (LO) gikk de sammen om å få laget et ordførerkjede til byen.

Kjedet ble utformet av Trygve Eriksen og produsert ved gullsmedverkstedet til Theodor Olsens Eftf.. August D. Michelsen (H) var den første ordføreren som bar dagens ordførerkjede. Kjedet ble første gang tatt i bruk under den høytidelige gjenåpningen av Håkonshallen 14. september 1961 etter at hallen hadde fått store skader under krigen.

Utformingen av ordførerkjedet

Kjedet er av sølv med gullforgylte deler og emalje. Det er dekorert med tidligere tiders utforming av byens segl og har påskriften «Civitas Bergen» - som er latinsk for «Bergen by». Den sentrale plasseringen foran og bak på kjedet har det eldste kjente byseglet fått, et segl som var i bruk fra 1293 til 1426. Det gamle seglets forside, som viser et skip, preger ordførerkjedets bakside mens det gamle seglets bakside, som viser et tårn, preger ordførerkjedets fremside. Like overfor byseglets forside er St. Sunniva, Vestlandets skytshelgen. Bakover i kjedet er det symmetrisk plassert fire andre utgaver av byvåpenet et fra 1444-1587, et fra 1725, et fra 1591 og et fra 1725.

Dagens bruk av ordførerkjedet

Det er ikke utarbeidet standardregler for bruk av ordførerkjeder i Norge, så måten kjedet brukes på varierer fra kommune til kommune. En del kommuner har utarbeidet eget reglement for bruk av kjedet. Bergen kommune har ikke et slikt reglement.

Det er vanlig at ordførerkjedet blir brukt ved følgende anledninger:

  • mottakelse i kommunal regi
  • middager og andre tilstelninger der kommunen er vertskap
  • innvielse av offentlige anlegg når ordføreren står for innvielsen
  • åpning av større møter, kongresser og liknende der ordføreren representerer kommunen
  • overrekking av utmerkelser
  • besøk av kongelige gjester

Det er en uskreven regel å kun bruke kjedet internt i egen kommune. Skal kjedet brukes i en annen kommune, blir dette som regel avtalt med den aktuelle kommunen på forhånd. I enkelte kommuner blir ordførerkjedet også brukt i møter i kommunestyret, men dette blir ikke gjort i Bergen.

Marit Warncke er den 20. ordføreren som bruker Bergens ordførerkjede.

Ordførerkjedet
Ordførerkjedet
Bilde: Vibeke Nordang