Gunnar Bakke

Gunnar Bakke (FrP) var ordfører i Bergen fra 2007 til 2011 (29.10.07 – 31.10.11). Varaordfører i denne perioden var Trude Drevland (H).

Ved kommunestyrevalget i 2007 gjorde FrP et godt valg i Bergen med 20,2 % av stemmene. Etter valget inntok FrP for første gang byrådskontorene i Bergen og dannet byråd sammen med Høyre (H) og Kristelig folkeparti (KrF). Mens H fikk byrådslederposten med Monica Mæland, gikk ordførervervet i Bergen for første gang til FrP og Gunnar Bakke.

Gunnar Bakke ble første gang valgt inn i Bergen bystyre ved kommunevalget i 1995. I sin første bystyreperiode fra 1995 til 1999 satt han i Hovedutvalg for skole. Fra 1999 til 2007 var Bakke medlem i kommunens finanskomite. Det var dermed en person med lang erfaring fra bergenspolitikken som inntok ordførerkontoret i 2007. Som ordfører var Bakke medlem av Komite for kultur, idrett og næring fram til april 2010, og deretter medlem av Komite for finans resten av ordførerperioden.

Som ordfører la Bakke vekt på rollen som ombudsmann for byens innbyggere, rollen som ambassadør for byen utad og som tilrettelegger og systemutvikler av byens politiske styringssystem. I hele ordførerperioden hadde han et spesielt fokus på bydelene og lokaldemokratiet i Bergen. Bakke hadde jevnlige bydelsbesøk gjennom hele sin ordførerperiode.
 

Større saker i Bergen i Gunnar Bakkes ordførerperiode 2007-2011

  • Bergenser nummer 250 000 ble født 15. august 2008 og ordfører Bakke overrakte gaver fra kommunen til gutten og hans foreldre på Kvinneklinikken.
  • Bybanen i Bergen åpnet 22. juni 2010.
  • Ny bydelsstyreordning iverksettes fra 1. januar 2008 og avvikles igjen fra og med 1. januar 2011.
  • Terroren 22. juli 2011 påvirker også sterkt Bergen. Gunnar Bakke var med på å ta imot overlevende.
  • Håkonshallen fylte 750 år i 2011. Ordfører Gunnar Bakke inviterte byens innbyggere til mottakelse i Håkonshallen 13. og 14. september 2011.