Herman Friele

Herman Friele (H) var ordfører i Bergen fra 2003 til 2007 (27.10.03 - 29.10.07). Varaordfører i denne perioden var Kristian Helland (KrF).

Da Herman Friele overtok ordførervervet i 2003, var han allerede en godt kjent næringslivsleder i Bergen. Mest kjent var han for sin bakgrunn i Kaffehuset Friele. Ved å engasjere seg i politikken håpte Friele å kunne nytte sine erfaringer fra næringslivet til “å få fart på Bergen”. Noen særlig politisk bakgrunn hadde han ikke, noe han selv heller ikke la skjul på. “Eg ha'kje peiling på politikk,” vedgikk Friele da han våren 2003 ble lansert som Høyres ordførerkandidat i Bergen.

Friele ønsket å være Bergens og alle bergensernes ordfører, eller som han selv sa det, byens «borgermester». Før hvert bystyremøte møtte han derfor folk på Torgallmenningen. Slik kunne folk på en enkel måte komme i kontakt med kommunens ledelse. Dette var en tradisjon Friele tok opp igjen fra Eilert Eilertsen som var Bergens ordfører i årene 1973 til 1983.

Herman Friele var i sin ordførerperiode medlem av Komite for finans, først som fast medlem, det siste året som varamedlem.

Større saker i Bergen i Herman Frieles ordførerperiode 2003-2007

  • 2004: Kurt Nilsen vinner World idol og Herman Friele tar i mot han ved hjemkomsten til Flesland
  • Bergen ble rammet av utbrudd av Giardia i drikkevannet høsten 2004
  • Hatlestad-raset 14. september 2005. Et ras av gjørme og stein rammet Hatlestad terrasse i Fana bydel i Bergen under ekstremværet Kristin. Raset var en følge av ekstreme nedbørsmengder.
  • Bergen bystyre vedtok i desember 2006 å opprette en ny ordning med bydelsstyrer med virkning fra 01.01.2008. De overordnede politiske målsettingene med den nye bydelsstyreordningen var at den skulle bidra til å styrke lokaldemokratiet og innbyggermedvirkningen i bydelene.
  • 2007: «gullet kom hem» – Brann ble seriemestere i fotball for første gang siden 1963. Herman Friele fikk med seg feiringen rett før han gikk av som ordfører.