Ordførere i Bergen kommune

Listeoversikt over hvem som har sittet som ordførere i Bergen siden 1837.

 • 2023 - d.d.  Warncke, Marit (H) (25.10.23 - d.d.) 
 • 2022 - 2023 Engø, Linn Kristin (A) (27.10.22 - 25.10.23)
 • 2021 - 2023 Bakervik, Rune (A) (22.09.21 - 27.10.22)
 • 2015 - 2021 Persen, Marte Mjøs (A) (28.10.15 - 22.09.21)
 • 2011 - 2015 Drevland, Trude (H) (31.10.11 - 28.10.15)
 • 2007 - 2011 Bakke, Gunnar (FrP) (29.10.07 - 31.10.11)
 • 2003 - 2007 Friele, Herman (H) (27.10.03 - 29.10.07)
 • 2001 - 2003 Helland, Kristian (KrF) (25.09.01- 27.10.03)
 • 2000 - 2001 Ljones, Ingmar (KrF) (26.06.00-24.09.01)

26. juni 2000 innførte Bergen kommune byparlamentarisme, og Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) ble byrådsleder.

 • 1999-2000 Strøm-Erichsen, Anne-Grete (A) (25.10.99 - 26.06.00)
 • 1995-1999 Ljones, Ingmar (KrF) (01.11.95 - 25.10.99)
 • 1989-1995 Olsen, Bengt Martin (A) (01.04.89 - 31.10.95)
 • 1988-1989 Næss, Arne (KrF)
 • 1986-1987 Lisæth, Henrik J. (H)
 • 1984-1985 Næss, Arne (KrF)
 • 1973-1983 Eilertsen, Eilert (H)
 • 1972-1973 Myrvoll, Ole (DLF) ( - 30.09.73)
 • 1969-1971 Morken, Ragnar Juell - folkeregisterdirektør (A) (01.10.69 - )
 • 1964-1969 Hansen, Harry - utbyggingssjef (A) ( - 22.09.69)
 • 1960-1963 Michelsen, August D. - disponent (H)
 • 1953-1960 Tjønneland, Knut - forsorgssjef (A)
 • 1945-1953 Handal, Nils - overlærer (A) ( - 31.10.53)
 • 1945 Stensaker, Asbjørn - rektor (H) (08.05.45 - 01.01.46)

Fra 28. mars 1942 til mai 1945 var det ikke folkevalgt ordfører i Bergen, men ordfører innsatt av okkupasjonsmakten.

 • 1935-1942 Stensaker, Asbjørn - rektor (H) ( - 28.03.42)
 • 1932-1934 Michelsen, Leif M. - advokat (V)
 • 1926-1932 Lorentzen, Ragnvald J. - direktør (H + Fr.V + Huseierpartiet) ( - 24.10.32)
 • 1925 - Nilssen, Julius M. - boktrykker (H + Fr.V)
 • 1923-1924 Seip, Hans - veiingeniør (Avholdspartiet)
 • 1920-1922 Ameln, Henrik - overrettssakfører (H)
 • 1918-1919 Hopp, Kristian L. - overlærer (A)
 • 1917 - Greve, Einar - skoleinspektør (V)
 • 1914-1916 Geelmuyden, Carl V. E. - rektor (V)
 • 1911-1913 Mowinckel, Johan Ludw. - skipsreder (V)
 • 1907-1910 Geelmuyden, Carl V. E. - rektor (V)
 • 1902-1906 Mowinckel, Johan Ludw. - skipsreder (V)
 • 1899-1901 Kahrs, Christian M. - kjøbmand (V)
 • 1895-1898 Michelsen, Peter Chr. H. K. - skipsreder (V)
 • 1894 - Hansen, Klaus - overlæge (V)
 • 1892 -1893 Michelsen, Peter Chr. H. K. - skipsreder (H)
 • 1891 Krogh, Gerhard Chr. - kaptein og oberstløytnant (V)
 • 1888 -1890 Lund, John T. - agent (V)
 • 1886-1887 Ameln, Johan G. T. - kjøbmand (V)
 • 1883-1885 Bendixen, Bendix E. R. - skolebestyrer (V)
 • 1882 - Angell, Knud A. - overrettssakfører
 • 1880-1881 Irgens, Christian A. - repslager og brukseier
 • 1879 - Krogh, Gerhard. Chr. - kaptein
 • 1876-1878 Michelsen, Jacob A. - kjøbmand og konsul
 • 1873-1875 Geelmuyden, Ivar Chr. S., rektor
 • 1869-1872 Beyer, Morten - dispachør
 • 1867-1868 Geelmuyden, Ivar Chr. S. - rektor
 • 1865-1866 Michelsen, Jacob A. - kjøbmand og konsul
 • 1863-1864 Ege, Joachim J. M. - assessor
 • 1862 - Faye, Jørgen B. - kjøbmand
 • 1861 - Ege, Joachim J. M. - assessor
 • 1860 - Knap, Boe N. - byfogd
 • 1858-1859 Smit, Paul M. - auditør
 • 1857 - Bøgh, Ole - sorenskriver
 • 1855-1856 Smit, Paul M. - auditør
 • 1854 - Bøgh, Ole - politiadjutant
 • 1852-1853 Smit, Paul M. - auditør
 • 1851 Ege, Joachim J. M. - assessor
 • 1849-1850 Holmboe, Hans - rektor
 • 1848 Ege, Joachim J. M. - auditør
 • 1847Holmboe, Hans, rektor
 • 1846 Aall, Hans J. Chr. - rektor
 • 1845 Holmboe, Hans - rektor
 • 1843-1844 Aall, Hans J. Chr. - assessor
 • 1842 Houge, Georg H. - prokurator
 • 1839-1841 Aall, Hans J. Chr. - auditør
 • 1837-1838 Conradi, Carsten B. - assessor
35 års ordførarerfaring var samlet da ordførar Gunnar Bakke inviterte forhenværende
35 års ordførererfaring var samlet da tidligere ordfører Gunnar Bakke inviterte forhenværende bergensordførere til treff.
Bilde: Vibeke Vik Nordang