Rune Bakervik

Rune Bakervik var ordfører i Bergen fra 22. september 2021 til han ble byrådsleder i oktober 2022. Varaordfører i denne perioden var Linn Kristin Engø.

Rune ble for første gang valgt inn i Bergen bystyre som varamedlem i 2003 og har siden 2009 sittet som fast medlem. I perioden 2015 - 2019 var Rune gruppeleder for Arbeiderpartiet og nestleder i komite for finans, kultur og næring, frem til han gikk over i stillingen som byutviklingsbyråd fra 24. juni 2019 – 30. oktober 2019.

Rune Bakervik
Rune Bakervik
Bilde: Hans Jørgen Brun

Bakgrunn:


Født: 19. november 1970 i Bergen. Rune er gift og har ett barn.

Utdannelse:

 • Cand.mag med mellomfag i Sosiologi, og grunnfag i Adm.org. og Medievitenskap.
 • Etter og videreutdanning ved NHH og UiB i arbeidsrett, juss og ledelses- og organisasjons psykologi.

Utdrag fra yrkesbakgrunn:

 • Regionkontorleder i Region Vest for Handel og Kontor i Norge
 • Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet

Tidligere politiske verv og posisjoner:

 • Varaordfører
 • Byråd for byutvikling
 • Gruppeleder for Arbeiderpartiet
 • Medlem av Bergen bystyre
 • Nestleder i komite for finans, kultur og næring
 • Medlem av komite for helse og sosial
 • Varamedlem av komite for miljø og byutvikling

Andre verv:

 • Arbeidslivskyndig meddommer
 • Styremedlem i Bergen og Omegn Boligbyggerlag
 • Styremedlem i BIR Privat AS
 • Styremedlem i Bergen Vann KF
 • Styremedlem i Brann Ung
 • Leder av Brann Supporter Team

 

Kontakt:

Kontaktinformasjon til ordfører Rune Bakervik