Varaordførere i Bergen kommune

Listeoversikt over hvem som har sittet som varaordførere i Bergen siden 1837.

2023 - d.d Thomas Flesland (SV) 25.10.23 - d.d

2022 - 2023 Eira Vilde Martinsen Garrido (SV) 14.12.22 - 25.10.2023

2021 - 2023 Linn Kristin Langley Engø (A) 02.02.2022 - 27.10.22

2021 - 2022 Linn Katrin Pilskog (A) fra 22.09.21 - 02.02.2022

2019 - 2021 Rune Bakervik (A) fra 30.10.19 - 22.09.21

2015  - 2019 Marita Moltu (KrF) fra 28.10.15 - 30.10.19

2011- 2015 Tor A. Woldseth (Frp) fra 31.10.11 -28.10.15

2007–2011 Trude H. Drevland (H) fra 29.10.07 – 31.10.11

2003–2007 Kristian Helland (KrF) fra 27.10.03 – 29.10.07

2000-2003 Terje Ohnstad (A) fra 26.06.00 - 27.10.03

1999-2000 Ingmar Ljones (KrF) fra 26.10.99 – 26.06.00

1998-1999 Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) fra 01.09.98 - 25.10.99

1995-1998 Ole-Jørgen Johannessen (A) til 31.08.98

1991-1994 Ingmar Ljones (KrF) fra 01.06.91

1989-1991 Arne Mikael Landro (KrF) fra 01.05.89 - 31.05.91

1988-1989 Bengt Martin Olsen (A) til 31.03.89

1986-1987 Arne Næss (KrF)

1984-1985 Henrik J. Lisæth (H)

1976-1983 Arne Næss (KrF)

1974-1975 Sigmund Gjesdal, økonomisjef (DLF)

1972-1973 Eilert Eilertsen, overlege (H)

1969-1971 Kristen Hatlevik, skolestyrer (A)

1964-1969 Ragnar Juell Morken, folkeregisterdirktør (A)

1962–1963 Johs. Tronstad, førstesekretær (A)

1960-1961 Knut Tjønneland, forsorgssjef (A)

1956-1959 Harry Hansen, sekretær (A)

1953-1955 Bernhard Berntsen, forretningsfører (A)

1952-1953 Knut Tjønneland, forsorgssjef (A) til 31.10.53

1951 Johs. J. Teigland, kasserer (V)

1950 Knut Tjønneland, disponent (A)

1949 Johs. J. Teigland, kasserer (V)

1946-1948 Jacob Askeland, snekker/kontrollør (NKP)

1945 Arthur Sundt, overrettssakfører (V)

Innsatt som varaordfører på nytt i det midlertidige kommunestyre den 25. mai 1945.

1935-1940 Arthur Sundt, overrettssakfører (V)

Ute av funksjon under N.S.-styret til frigjøringen.

1932-1934 Asbjørn Stensaker, rektor (H)

1930-1932 Leif M. Michelsen, advokat (V) til 24.10.32

1926-1929 Hans B. Fasmer, fabrikkeier (H)

1924-1925 Albert N. Arnevig, fullmektig Bergen Arbeiderpari og Socialdemokratiske Arbeider parti)

1923 Daniel Vatne, lærer (Bergen Arbeiderparti og Socialdemokratiske Arbeiderparti)

1920-1922 Julius M. Nilssen, boktrykker (H)

1919 Halvor Sjurseth, vaktmester (A)

1918 Thorvald Halvorsen, skipsreder (Borgerpartiet)

1917 Gustav Halvorsen, fullmektig (A)

1915-1916 Carl F. Kolderup, professor (Det Konservative parti)

1913-1914 Johan A. Svendsen, fabrikeier (Fr.V)

1911-1912 Kristian L. Hopp, lærer (A)

1910 Johan E. Mowinckel, kjøbmand (V)

1908–1909 Jon Laberg, overlærer (Avholdspartiet)

1906-1907 Jørgen B. Faye, overrettssakfører (H)

1905 Carl V.E. Geelmuyden, overlærer (V)

1902-1904 Thomas Chr. K. Bang, overrettssakfører (H)

1901 Kristofer Lehmkuhl, kjøbmand (Konservative og Moderate)

1899-1900 Carl V.E. Geelmuyden, overlærer (V)

1897–1898 Gerhard Chr. Krogh, oberst (V)

1895-1896 Klaus Hanssen, læge (V)

1894 Peter Chr. H.K. Michelsen, skipsreder (V)

1893 Klaus Hanssen, læge (V)

1892 Gerhard Chr. Krogh, oberstløitnant (V)

1891 Peter Chr. H.K. Michelsen, skipsreder (V)

1889-1890 Gerhard Chr. Krogh, kaptein (V)

1888 Johan G.T. Ameln, kjøbmand (V)

1886-1887 Klaus Hanssen, læge (V)

1885 Johan G.T. Ameln, kjøbmand (V)

1883-1884 Peter Jessen, fabrikkeier (V)

1882 Christian A. Irgens, repslager

1880-1881 Knud A. Angell, overrettssakfører

1879 Christian A. Irgens, repslager

1877-1878 Jan A. Greve, overrettssakfører

1876 Nils J. Nielsen, adjunkt

1873-1875 Ole E. Holck, skolebestyrer

1869-1872 Hans L. Christie, overrettssakfører

1866-1868 Morten Beyer, dispachør

1865 Ivar Chr. S. Geelmuyden, rektor

1863-1864 Jacob A. Michelsen, kjøbmand og konsul

1862 Joachim J.M. Ege, assessor

1860-1861 Jørgen B. Faye, kjøbmand

1857-1859 Boe N. Knap, byfogd

1855-1856 Ole Bøgh, politiadjutant

1854 Knud H. Nergaard, sorenskriver

1853 Carl N.S. Platou, assessor

1852 Joachim J.M. Ege, assessor

1851 Fredrik Dietrichson, bankbokholder

1849-1850 Joachim J.M. Ege, assessor

1848 Georg H. Houge, prokurator

1847 Joachim J.M. Ege, auditør

1846 Hans Holmboe, rektor

1845 Gert H. Rubach, assessor

1843-1844 Hans Holmboe, rektor

1842 Bendix W. Schrøder, foegd

1841 Hans Holmboe, rektor

1839-1840 Søren Martens, bakermester

1837-1838 Lyder W. Nicolaysen, kjøbmand