Gå tilbake til:
Du er her:

Om Marte Mjøs Persen

Marte Mjøs Persen (A) ble den 30. oktober 2019 gjenvalgt som ordfører for perioden 2019-2023. Marte var ordfører i Bergen også i perioden 2015-2019.

Ordfører Marte Mjøs Persen
Ordfører Marte Mjøs Persen
Bilde: Hans Jørgen Brun

Marte er eldst av tre søstre og levde sine første måneder i Skedsmo kommune i Akershus. Familien flyttet tilbake til Bergen før hun fylte ett år og Marte er oppvokst delvis på Stord og delvis i Sandviken. Marte ble første gang valgt inn i Bergen bystyre i 2003. I 2010 ble hun valgt som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen og fra 2011 – 2015 ledet hun komité for helse og sosial. Marte har vært leder av Arbeiderpartiet i Bergen fra 2011 – 2015. Hun har også vært medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet i to perioder.

Ordførerrollen

Marte ønsker å videreutvikle ordførerrollen innenfor følgende tre områder:

Ordfører for alle bergensere

Rollen som ombudskvinne er en viktig oppgave for Marte. Ordføreren skal ha en lyttende rolle og skape gode dialoger med innbyggerne i Bergen. Alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Ordføreren vil arbeide for det beste for våre innbyggere - fra de yngste til de eldste.

Brobygger

I tillegg til å styrke samspillet mellom byrådet og bystyret, skal ordføreren være den som bygger bro mellom opposisjonssiden og posisjonsiden i bystyret. Ordføreren har også ansvar for å skape gode prosesser og etterstrebe en best mulig parlamentarisk modell.

”Jeg er helt sikker på at blant alle de 67 representantene i Bergen bystyre, så er det, uavhengig av hvilket parti de representerer, gode ideer og forslag om hvordan man kan løse forskjellige saker og problemstillinger i byen vår. For meg er det viktig å gi rom for at de gode forslagene kommer frem” – Marte Mjøs Persen (Sitat hentet fra intervju med Bergensavisen 25.10.15).

Ambassadør for Bergen

Bergen har i hele sin historie vært en ledene by i både internasjonal handel og sjøfart. I dag har Bergen et kunst- og kulturliv i verdensklasse, idrettsbyen Bergen er stor og mangfoldig og Bergensregionen og Vestlandet står for en vesentlig del av verdiskapningen i landet vårt. Ordføreren i Bergen har en viktig rolle som vert, nettverksbygger og ambassadør mot andre kommuner, mot fylket, stat og andre institusjoner og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn:

Født: 24. april 1975 i Bergen. Marte er gift og har fire barn.

Utdannelse: Marte har studert litteraturvitenskap og sosiologi på Universitet i Bergen og har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap.

Yrkesbakgrunn: Marte har jobbet som organisasjonssekretær for Human Etisk Forbund og har vært fylkessekretær i organisasjonen Nei til EU Hordaland. Fra 2011 har hun vært heltidspolitiker som leder av Komité for helse og sosial.

Tidligere politiske verv og posisjoner:

  • Leder av Arbeiderpartiet i Bergen
  • Medlem av sentralstyret Arbeiderpartiet
  • Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen
  • Leder av komité for helse og sosial
  • Nestleder av komité for finans
  • Medlem av kontrollutvalget
  • Medlem av komité for miljø og byutvikling
  • Medlem av Bergen bystyre

 

Kontakt:

Kontaktinformasjon til ordfører Marte Mjøs Persen