Gå tilbake til:
Du er her:

Om Marte Mjøs Persen

Marte Mjøs Persen (A) ble 28.oktober 2015 valgt til ordfører i Bergen for perioden 2015-2019.

Marte er eldst av tre søstre og levde sine første måneder i Skedsmo kommune i Akershus, men familien flyttet tilbake til Bergen før hun fylte ett år og hun er oppvokst delvis på Stord og delvis i Sandviken. Marte ble første gang valgt inn i Bergen bystyre i 2003. I 2010 ble hun valgt som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen og fra 2011 – 2015 har hun ledet komité for helse og sosial. Marte har vært leder av Arbeiderpartiet i Bergen fra 2011 – 2015. Hun har også vært medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet i to perioder.

Marte ønsker å videreutvikle ordførerrollen innenfor følgende tre områder:

Ordfører for alle bergensere

Rollen som ombudskvinne er en viktig oppgave for ordføreren. Ordføreren skal ha en lyttende rolle og skape gode dialoger med innbyggerne i Bergen. Alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Ordføreren vil arbeide til det beste for våre innbyggere - fra de yngste til de eldste.

 

Brobygger

I tillegg til å styrke samspillet mellom byrådet og bystyret, skal ordføreren være den som bygger bro mellom opposisjonssiden og posisjonsiden i bystyret. Ordføreren har også ansvar for å skape gode prosesser og etterstrebe en best mulig parlamentarisk modell.

”Jeg er helt sikker på at blant alle de 67 representantene i Bergen bystyre, så er det, uavhengig av hvilket parti de representerer, gode ideer og forslag om hvordan man kan løse forskjellige saker og problemstillinger i byen vår. For meg er det viktig å gi rom for at de gode forslagene kommer frem” – Marte Mjøs Persen (Sitat hentet fra intervju med Bergensavisen 25.10.15)

Ambassadør for Bergen

Bergen har i hele sin historie vært en ledene by i både internasjonal handel og sjøfart. I dag har Bergen et kunst- og kulturliv i verdensklasse, idrettsbyen Bergen er stor og mangfoldig og Bergensregionen og Vestlandet står for en vesentlig del av verdiskapningen i landet vårt. Ordføreren i Bergen har en viktig rolle som vert, nettverksbygger og ambassadør mot andre kommuner, mot fylket, stat og andre institusjoner og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn:
Født: 24.april 1975, Bergen Marte er gift og har fire barn.

Utdannelse: Marte har studert litteraturvitenskap og sosiologi på Universitet i Bergen og har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap.

Yrkesbakgrunn: Marte har jobbet som organisasjonssekretær for Human Etisk Forbund og har vært fylkessekretær i organisasjonen Nei til EU Hordaland. Fra 2011 har hun vært heltidspolitiker som leder av Komité for helse og sosial.

Tidligere politiske verv og posisjoner:
Leder av Arbeiderpartiet i Bergen
Medlem av sentralstyret Arbeiderpartiet
Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen
Leder av komité for helse og sosial
Nestleder av komité for finans
Medlem av kontrollutvalget
Medlem av komité for miljø og byutvikling
Medlem av Bergen bystyre

Ordfører Marte Mjøs Persen
Ordfører Marte Mjøs Persen
Hans Jørgen Brun