Gå tilbake til:
Du er her:

Om Marte Mjøs Persen

Marte Mjøs Persen (A) ble 28.oktober 2015 valgt til ordfører i Bergen for perioden 2015-2019.

Marte er eldst av tre søstre og levde sine første måneder i Skedsmo kommune i Akershus, men familien flyttet tilbake til Bergen før hun fylte ett år og hun er oppvokst delvis på Stord og delvis i Sandviken. Marte ble første gang valgt inn i Bergen bystyre i 2003. I 2010 ble hun valgt som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen og fra 2011 – 2015 har hun ledet komité for helse og sosial. Marte har vært leder av Arbeiderpartiet i Bergen fra 2011 – 2015. Hun har også vært medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet i to perioder.

Marte ønsker å videreutvikle ordførerrollen innenfor følgende tre områder:

Ordfører for alle bergensere

Rollen som ombudskvinne er en viktig oppgave for ordføreren. Ordføreren skal ha en lyttende rolle og skape gode dialoger med innbyggerne i Bergen. Alle skal kunne leve gode liv i Bergen, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Ordføreren vil arbeide til det beste for våre innbyggere - fra de yngste til de eldste.

Brobygger

I tillegg til å styrke samspillet mellom byrådet og bystyret, skal ordføreren være den som bygger bro mellom opposisjonssiden og posisjonsiden i bystyret. Ordføreren har også ansvar for å skape gode prosesser og etterstrebe en best mulig parlamentarisk modell.

”Jeg er helt sikker på at blant alle de 67 representantene i Bergen bystyre, så er det, uavhengig av hvilket parti de representerer, gode ideer og forslag om hvordan man kan løse forskjellige saker og problemstillinger i byen vår. For meg er det viktig å gi rom for at de gode forslagene kommer frem” – Marte Mjøs Persen (Sitat hentet fra intervju med Bergensavisen 25.10.15)

Ambassadør for Bergen

Bergen har i hele sin historie vært en ledene by i både internasjonal handel og sjøfart. I dag har Bergen et kunst- og kulturliv i verdensklasse, idrettsbyen Bergen er stor og mangfoldig og Bergensregionen og Vestlandet står for en vesentlig del av verdiskapningen i landet vårt. Ordføreren i Bergen har en viktig rolle som vert, nettverksbygger og ambassadør mot andre kommuner, mot fylket, stat og andre institusjoner og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn:
Født: 24.april 1975, Bergen Marte er gift og har fire barn.

Utdannelse: Marte har studert litteraturvitenskap og sosiologi på Universitet i Bergen og har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap.

Yrkesbakgrunn: Marte har jobbet som organisasjonssekretær for Human Etisk Forbund og har vært fylkessekretær i organisasjonen Nei til EU Hordaland. Fra 2011 har hun vært heltidspolitiker som leder av Komité for helse og sosial.

Tidligere politiske verv og posisjoner:
Leder av Arbeiderpartiet i Bergen
Medlem av sentralstyret Arbeiderpartiet
Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen
Leder av komité for helse og sosial
Nestleder av komité for finans
Medlem av kontrollutvalget
Medlem av komité for miljø og byutvikling
Medlem av Bergen bystyre