Varaordfører Eira Martinsen Garrido

Varaordførerer er ordførerens stedfortreder og avlaster på representasjonsfeltet ved behov. Eira Martinsen Garrido ble 14.12.2022 valgt til varaordfører i Bergen for resten av perioden 2019–2023.

Eira ble født på Storken på kvinneklinikken i Bergen den 13. juli 1996. Hun er

Varaordfører Eira Martinsen Garrido
Varaordfører Eira Martinsen Garrido
Bilde: Hans Jørgen Brun

 oppvokst på Nattland studentby og på Nordnes. Nå bor hun med Laksevåg kirke som nærmeste nabo sammen med katten Zoey. 

Eira har lang erfaring med politisk arbeid, først fra skolepolitikken og så studentpolitikken. Hun ble medlem av Sosialistisk Ungdom i 2012, og var engasjert i en rekke organisasjoner som blant annet Amnesty og 8. marskomiteen. Hun har i inneværende periode permisjon fra stillingen som junior produksjonsleder i Mothership Entertainment. Av annen arbeidserfaring har hun blant annet vært gruppesekretær for bystyregruppen til Bergen SV (2020), kunnskapsvert for Naturhistorisk Museum i Bergen (2020-2021), Studentsekretær for NTL-ung (2019-2021), og nestleder i Studentparlamentet ved UiB (2018-2019).

Eira ble valgt inn i Bergen bystyre for Sosialistisk Venstreparti ved valget i 2019. Hun har tidligere vært medlem i utvalg for miljø og byutvikling (2019-2021), og er nå medlem i utvalg for finans, kultur og næring (2021-). 

Som varaordfører er Eira opptatt av at Bergen skal være en feministisk og grønn by. Hun engasjerer seg i politikken fordi samfunnet vårt er preget av stadig økende forskjeller og skjeve maktstrukturer, og dette ønsker hun å gjøre noe med. Eira mener at en rettferdig verden ikke bare er nødvendig, men den er også mulig. Hun mener at interseksjonell feminisme er veien til et mer rettferdig og likestilt samfunn ettersom den synliggjør dynamikkene som skaper ulikheter i samfunnet, og gir oss dermed verktøy til å bekjempe diskriminering og undertrykkelse. Eira mener at hvis vi skal nå klimamålene Bergen Kommune har satt seg, må vi fortsette det gode arbeidet som skjer og intensivere dette. Vi må ha et godt kollektivt tilbud i alle bydeler og alltid ha gode alternativer til bilen. Vi må tenke kollektivt og klimavennlig i alt vi gjør – det er det beste for vår felles fremtid. Slik blir Bergen en by for de mange, ikke for de få. 

 

Bakgrunn:

Født: 13. juli 1996 i Bergen. 

Utdannelse:

 • Bachelor i Sammenliknede politikk (UiB)
 • Bachelor i TV- og filmproduksjon (UiB og Universidad de Autonomos Barcelona)
 • Master i Medier og Kommunikasjon (2020-, UiB)  

Utdrag fra yrkesbakgrunn:

 • Junior produksjonsleder i Mothership Entertainment (2021-)
 • Kunnskapsvert for Universitetsmuseet i Bergen (2020-2021)
 • Gruppesekretær for bystyregruppen til SV (2020)
 • Studentsekretær for NTL-ung (2019-2020)
 • Nestleder i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (2018-2019)
 • Nobel Bopel (2017-2019)

Tidligere politiske verv og posisjoner:

 • Medlem av Bergen bystyre
 • Medlem i utvalg for finans, kultur og næring
 • Medlem av utvalg for miljø og byutvikling

Andre verv:

 • Styremedlem i AKKS
 • Styremedlem i DNS
 • AU-medlem i 8. marskomiteen
 • Redaksjonsmedlem i FETT
 • Medlem av Studentparlamentet ved UiB for Venstrealliansen 
 • Medlem i internasjonal komite ved Norsk Studentorganisasjon
 • Elevrådsleder på Fyllingsdalen videregående skole