Gå tilbake til:
Du er her:

Godkjente valglister Hordaland

Fylkesvalgstyret i Vestland har enstemmig godkjent alle 22 innkomne lister i Hordaland til stortingsvalget 2021

De 22 listene som er godkjent ved stortingsvalget fra Hordaland er, i alfabetisk rekkefølge: 

 • Alliansen - Alternativ for Norge 
 • Arbeiderpartiet 
 • Demokratene 
 • Folkeaksjonen nei til mer bompengerVestland 
 • Fremskrittspartiet 
 • Generasjonspartiet 
 • Helsepartiet 
 • Høyre 
 • Industri- og Næringspartiet 
 • Kristeleg Folkeparti 
 • Kystpartiet 
 • Liberalistene 
 • Miljøpartiet De Grønne 
 • Norges Kommunistiske parti 
 • Partiet De Kristne 
 • Partiet Sentrum 
 • Pensjonistpartiet 
 • Piratpartiet 
 • Rødt 
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti 
 • Venstre 

Lister med alle kandidatene kan lastes ned her: https://www.vestlandfylke.no/globalassets/stortingsvalet2021/stortingsval2021hordalandgodkjentelister.pdf