Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnegrunnlag Byfjellene Vest 2003

I forbindelse med utarbeiding av forslag til Forvaltningsplan for Byfjellene Vest utarbeidet Byantikvaren et kulturminnegrunnlag for Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen.

Kulturminnegrunnlaget tar for seg bruken av fjellene til utmarksdrift, militære anlegg, samt byfolks bruk av fjellene.

Vedlegg