utsikt fra Fløyen
Bilde: Andrew Buller

Fløyen

Fløyen er vårt mest kjente og bynære byfjell. Til Fløyen kan du ta Fløibanen fra sentrum eller gå en av flere flotte spaserveier. Området har er rekke spennende og lett tilgjengelige turmål.

Fløyenområdet grenser mot byen i vest, Knatten og søre Midtfjellet i sør, langs foten av Blåmanen i øst og Skredderdalen i nord. Innenfor dette området er det en rekke spennende turmål og flotte områder. Her er flere kilometer turveier (gruset) og en rekke mer eller mindre tilrettelagte turstier.

Rastehytter og gapahuker på Fløyen


På Fløyen kan du legge turen til hele seks rastehytter. Trollbu står ved Skomakerdiket og Kronebu ved veien mellom Fløibanens øvre stasjon og Skomakerdiket. Oppe der veien fra Skomakerdiket møter Blåmansveien , står Regnbu, mens rastehytten ved Revurtjern har fått navnet Bjørnebu. På Fløysletten står Vestbu og på Knatten helt i sør står BT-bu.

Du finner også en gapahuk på Fløyen som er plassert ved Fløysletten.

Områder for aktiviteter og arrangementer

Fløysletten og Skomakerdiket

Like nord for Fløibanens øvre stasjon (ca 100 meter), følg Blåmansveien og ta til venstre, finner du Fløysletten. På Fløysletten er det tilrettelagt med bål- og grillplass m.m. Her finner du også Vestbu og en gapahuk. Det er mulig å sette opp telt på Fløysletten i forbindelse med arrangementer, men da må du søke Bymiljøetaten om dette. Det er tilrettelagt for enkle arrangementer med et eget lite amfi. I skogen mellom øvre stasjon og Fløysletten finner du Trollskogen med egen hinderløype. Løypen går i skogen langs Fløysletten og Nordre Kamvei. Start ved i skogen like ovenfor Fløibanens stasjonsbygning. 

Skomakerdiket er et annet område som er tilrettelagt for arrangementer. Her er det bål- og grillplass, muligheter for lån av kano, rastehytten Trollbu, Skomakerstuen samt bord og benker. Det er mulig å drive med aktiviteter både på og i vannet. Om vinteren måles isen på vannet. Området er ikke egnet for flere telt i forbindelse med arrangementer.

Fløysletten og Skomakerdiket er lett tilgjengelig med god turvei.

Revurtjern

Revurtjern ligger idyllisk til like ved Blåmansveien (ca 50 meter). Følg Blåmansveien fra øvre stasjon. Ca 100 meter etter kryss til Halfdan Griegsvei kommer du til de såkalte s-svingene. Tjernet ligger til venstre for svingene (Skiltet). Gruset sti til Bjørnebu. Ryddet og tilrettelagt sti rundt tjernet (ikke tilrettelagt for barnevogn/rullestol).

Fjellhytten (Søre Midfjellet)

Fjellhytten er åpen lørdager og søndager. Til hytten kommer du ved å følge Blåmansveien til Midtfjellet. Her tar du av på sti sørover (skiltet Fjellhytten).

Brushytten (ved foten av Blåmanen)

Brushytten er et begrep i Bergen og et populært turmål. Hytten ble nyåpnet i 2008 og har nå innendørs servering. Åpen hver søndag til kl. 15.00 (unntatt i skoleferien). 

Rastehytte ved Revurtjern
Rastehytte ved Revurtjern
Bilde: Jan Robert Brandsdal
Spaservei på Fløyen
Spaservei på Fløyen
Bilde: Jan Robert Brandsdal

 

Videre på internett

Vedlegg