Gå tilbake til:
Du er her:
en syklist i terrenget
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Her kan du sykle i byfjellene

Det er tillatt å sykle på veier og stier i byfjellene med noen unntak.

I byfjellene kan du sykle på vei med unntak av følgende strekninger:
Tippetue, Fløysvingene, Hestebergveien og Søre Kamvei. Det er heller ikke tillatt å sykle i lysløypen øst for Halfdan Griegsvei (hele året) eller i lysløyper når disse er preparert for skiløping. Innenfor nedbørfelt til drikkevann kan du ikke sykle i terrenget.

Bruk av sykkel i terreng frarådes. Hvis du likevel sykler i terreng (utmark), må du huske at ikke alle stier er egnet for sykling, og at du ikke må sykle i sårbart terreng. Vis hensyn til andre brukere.

Husk: Når du sykler på turvei/sti må du avpasse farten etter forholdene. Senk farten på strekninger som er smale, bratte og uoversiktlige. Det kan være vanskelig å stoppe i tide dersom farten er for stor. Dette gjelder alle turveier/stier, men vi oppfordrer spesielt syklister på strekningen Rundemanen - Hyttelien - Tarlebø til å vise varsomhet.

Videre på internett

Vedlegg