en syklist i terrenget
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Her kan du sykle i byfjellene

Det er tillatt å sykle på veier og stier i byfjellene med noen unntak.

I byfjellene kan du sykle på vei med unntak av følgende strekninger: Tippetue, Fløysvingene, Hestebergveien og Søre Kamvei. Det er heller ikke tillatt å sykle i lysløypen øst for Halfdan Griegsvei (hele året) eller i lysløyper når disse er preparert for skiløping. Kartlaget stier og turløyper i Friluftskart viser beliggenheten til de nevnte strekningene. I nedbørsfeltet til Svartediket og Sædalen er sykling bare tillatt på eksisterende stier, veier og turveier. 

Husk at ikke alle stier er egnet for sykling, og at sykling i sårbart terreng frarådes. Vis hensyn til andre brukere. Alle som sykler i utmark oppfordres til å følge stivettreglene utviklet av NOTS.

Videre på internett

Vedlegg