Her kan du telte og sove i hengekøye på byfjellene

Det er tillatt å telte og å sove i hengekøye på byfjellene. Dette gjelder ikke i områder med restriksjoner på grunn av drikkevann eller i Fløyenområdet.

Friluftskartet kan hjelpe 

Friluftskartet til Bergen kommune kan du finne avgrensingen til byfjellsområdene. I utmark kan du i utgangspunktet telte og sove i hengekøye. Noen områder har andre regler, det gjelder der drikkevannskildene kan bli forurenset og i Fløyenområdet hvor bruksintensiteten er høy. I kartet vil du se at disse områdene tydelig avgrenset. Dette skal gjøre det lettere for deg å planlegge. 

Under finner du mer informasjon om telting i utmark, og om restriksjonene som gjelder i områder for drikkevann og i Fløyenområdet. 

Telting i utmark etter friluftsloven

Utgangspunktet i friluftsloven er at det er lov å sette opp telt i utmark.

Loven inneholder imidlertid en del unntak som det er greit å kjenne til

  • Telting er ikke tillatt i mer enn to døgn om gangen uten grunneiers tillatelse.
  • Det er ikke tillatt å sette opp telt nærmere bebodd hus eller hytte enn 150 meter.
  • Det er heller ikke tillatt å telte i innmark uten eiers eller brukers samtykke.

Områder med restriksjoner på grunn av drikkevannet

Deler av byfjellene er viktig for byens drikkevannforsyning. Områdene dette gjelder fremgår av Friluftskartet. I disse områdene er telting, camping og leirslagning forbudt. Overnatting i hengekøye regnes som leirslagning, og omfattes av forbudet. 

Restriksjonene i deler av byfjellene, i områdene innenfor vannforsyningen, er ett av mange tiltak for å hindre forurensning av drikkevannskildene våre. Du kan lese mer om hvordan vi kan hindre forurensning av byens drikkevann på Bergen vann sin nettside om drikkevannskvalitet. 

Friluftskartet vil du se at området for drikkevann er markert med lyseblå avgrensing. Merk også at det også er andre begrensinger i disse områdene, for eksempel er det ikke lov å bade og å fiske i disse områdene. 

Fløyenområdet 

I Fløyenområdet er forbudet mot telting, camping og leirslagning fastsatt i forskrift for Fløyenområdet. Å overnatte i hengekøye defineres som leirslagning, det er dermed også forbudt. 

På Fløysletten og ved Skomakerdiket kan lag og organisasjoner gis tillatelse til telting og overnatting i hengekøyer etter søknad. For å søke bruker du samme søknadsskjema som arrangementer på byfjellene, og velger "annet formål" i valg av hva søknaden gjelder. Husk at du må søke i god tid, og merk at det ikke vil bli gitt tillatelser til private arrangementer.

Friluftskartet vil du se at Fløyenområdet er er markert med en tykk grønn, stiplet linje. I tillegg til forbud mot leirslagning har forskriften også regler for sykling og bruk av hest.