Riding og annen bruk av hest i byfjellene

I byfjellene er det begrensinger på riding i nedbørfelt til drikkevann og i Fløyenområdet.

Friluftsloven gir deg anledning til å ri på vei eller sti i utmark og over alt på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger.  I byfjellene er det begrensinger på riding i nedbørfelt til drikkevann og i Fløyenområdet. Begrensninger på bruk av hest i Fløyenområdet finner du i "Forskrift om begrensninger i bruk av sykkel, hest og telt mv. i Fløyenområdet, Bergen kommune, Hordaland". 

I Fløyenområdet kan du ri på vei med følgende unntak:

  • Søndager og helligdager
  • I alle lysløyper, uansett tidspunkt
  • På vei mellom Storediket og Brushytten, uansett tidspunkt

Riding er ikke tillatt på stier, løyper og på veier uten grusdekke. Ferdsel med hestekjøretøy kan bare finne sted etter særskilt innhentet tillatelse.

Vedlegg