Søk om midler i dag
Har du aktiviteter som trenger økonomisk støtte?
Bilde: Pexels

Har du et spennende prosjekt? Søk om støtte til bærekraftig næringsutvikling

Det er fremdeles mulighet å søke midler til bærekraftig næringsutvikling. Søk innen 31. desember.

Tiltakene skal stimulere til etisk handel og ansvarlig forretningsvirksomhet. Søknadsfrist 31. desember 2023. Du kan lese mer og søke her: Bergen kommune - Tilskudd til Fairtradebyen Bergen

Du kan søke mildler til:

  • Aktiviteter for innbyggerinvolvering som fremmer fairtradebyen Bergen
  • Informasjons- og analysearbeid om etisk og rettferdig handel
  • Fremme saker om næringsliv, miljø og menneskerettigheter i samfunnsdebatt og media
  • Holde kurs rettet mot næringslivsansvar
  • Arrangere temasamlinger for kunnskaps- og erfaringsutveksling
  • Holde seminar og konferanser, webinarer og nettmøter
  • Fremme innovative, eks. digitale løsninger for interessentdialog, kartlegging og analyse av risiko
  • Utvikle kampanjer for etisk forbruk