Resultater av NO2-målinger i alle bydeler

Se månedlige oversikter for alle steder der Etat for helsetjenester måler luftkvaliteten. Resultatene oppdateres her.

Resultatene oppdateres hver måned, se under. Resultater og tilhørende graf er vist på første og andre side i vedleggene.

I tillegg til fem permanente målestasjoner, på Klosterhaugen, på Danmarks plass, i Loddefjord, i Rådal og i Åsane, har Bergen kommune passivmålere. Målerne sendes hver måned til et laboratorium som analyserer målingene. Etter cirka halvannen måned får kommunen tilbake resultatene som så publiseres på denne siden.

Kart med plassering av passive NO2-prøvetakere i 2023
KARTOVERSIKT: Plassering av passive NO2-prøvetakere i 2023
Bilde: Bergen kommune

Passivmålerne er utplassert på følgende steder i 2023: 

 1. Taxi Danmarks plass, mot Fjøsangerveien
 2. Haukelandstunnelen syd
 3. Høgskolen Vestlandet
 4. Postterminalen
 5. Målebod Danmarks plass
 6. Fjøsangerveien 51
 7. Ny Krohnborg oppveksttun
 8. Gyldenpris barnehage
 9. Busstopp Damsgårdstunnelen sydøst
 10. Puddefjordsbroen 
 11. Tullins gate, under Puddefjordsbroen
 12. Industrihuset 
 13. Dokken
 14. Jekteviken barnehage
 15. Sentralbadet, Teatergaten
 16. Målebod Klosterhaugen
 17. Tollbodkaien, sjøsiden
 18. Strandkaiterminalen
 19. Christi Krybbe skoler, Vetrlidsalmenningen 10
 20. Fjellsiden
 21. Skolten, Nordvestpynten
 22. Bryggen
 23. Poltihuset
 24. Marken barnehage, Kong Oscarsgate 55
 25. Strømgaten 1
 26. Kalfarveien 32
 27. Kalfarveien barnehage, Kalfarveien 43
 28. Agnes Mowinckels gate - Fjøsangerveien
 29. Amalie Skram videregående skole
 30. Kristianborg barnehage
 31. NRK-bygg Minde
 32. Sletten kjøpesenter
 33. Skjold, Sætervegen 1
 34. Nordahl Grieg videregående skole.
 35. Målebod Rådal 
 36. Blomsterdalen
 37. Øvre Fyllingsveien
 38. Tunnelmunning Fyllingsdalsveien
 39. Målebod Loddefjord
 40. Laksevåg idrettshall
 41. Lyngbøtunet
 42. Nye Sandviksveien - Skuteviksveien
 43. Gangbro Amalie Skrams vei
 44. Sandviken Sykehus
 45. Jægerbakken, støygjerde
 46. Stemmemyren Idrettshall
 47. Gangbro Øyjorden
 48. Søndre Øyjorden boligområde
 49. Søndre Øyjorden 53 
 50. Eidsvåg i Åsane
 51. Målebod Åsane
 52. Åsane senter 
 53. Arna kirke
 54. Arna stasjon
   

Resultater luftmålinger

LES OGSÅ: Slik måler vi byluften i Bergen