Mulige strakstiltak

Her finner du oversikt over hvilke strakstiltak som er aktuelle ved dårlig luftkvalitet.

Det er de langsiktige tiltakene for å redusere utslipp til luft som er viktigst, men det er også av helsemessige årsaker nødvendig med strakstiltak.

Disse akutt-tiltakene har kommunen til rådighet:

  • gi helseråd (Bergen kommune)
  • øvrige informasjonstiltak (Bergen kommune)
  • tiltak på vegene for å redusere spredning av svevestøv (Statens vegvesen)
  • flytte skip fra Bergens indre havn (BOH)
  • datokjøring. (Tiltaket datokjøring krever vedtak av byrådet, kunngjøres av Bergen kommune og Statens vegvesen.)
  • forhøyede bompengetakster sammen med gratis kollektivtilbud. De økte satsene skal være fem ganger så høye som ordinære bompengetakster for Bergen og skal kun benyttes i korte perioder. De forhøyete takstene skal omfatte alle trafikantgrupper med unntak av trafikanter som er gitt fritak fra betaling av bompenger. Les mer om tiltaket i forskriften.

Når innføres strakstiltak?

Luftkvaliteten defineres etter fire verdier: grønn, oransje, rød og lilla. Ved oransje nivå oppfordres vegvesen og havnen til å vurdere tiltak. Ved varslet rødt nivå i to dager eller mer, kan det bli innført tiltak med datokjøring eller forhøyede bompenger. Det må da varsles minimum 12 timer før de iverksettes.

Hvor finner du ut om det er iverksatt tiltak?

Eventuelle tiltak på veiene og i havnen oppdateres i toppsaken om varslet luftkvalitet på vår informasjonsside om luftkvalitet.   Innføring av datokjøring eller forhøyede bompenger vil vi informere om på forsiden vår og på forsiden til informasjonsside om luftkvalitet.