Gå tilbake til:
Du er her:

Mulige strakstiltak

Her finner du oversikt over hvilke strakstiltak som er aktuelle ved dårlig luftkvalitet.

Det er de langsiktige tiltakene for å redusere utslipp til luft som er viktigst, men det er også av helsemessige årsaker nødvendig med strakstiltak.

Disse akutt-tiltakene har kommunen til rådighet:

  • gi helseråd (Bergen kommune)
  • øvrige informasjonstiltak (Bergen kommune)
  • tiltak på vegene for å redusere spredning av svevestøv (Statens vegvesen)
  • flytte skip fra Bergens indre havn (BOH)
  • datokjøring. (Tiltaket datokjøring krever vedtak av byrådet, kunngjøres av Bergen kommune og Statens vegvesen.)
  • forhøyede bompengetakster sammen med gratis kollektivtilbud er også vedtatt, men kan ikke tas i bruk før det er gjort endringer i forskriften. Beredskapstakster vil derfor ikke bli tatt i bruk denne vinteren (2020/2021). 

Når innføres strakstiltak?

Luftkvaliteten defineres etter fire verdier: grønn, oransje, rød og lilla. Ved oransje nivå oppfordres vegvesen og havnen til å vurdere tiltak. Ved varslet rødt nivå i to dager eller mer, kan det bli innført tiltak med datokjøring. Det må da varsles minimum 12 timer før de iverksettes.

Hvor finner du ut om det er iverksatt tiltak?

Eventuelle tiltak på veiene og i havnen oppdateres i toppsaken om varslet luftkvalitet på vår informasjonsside om luftkvalitet.   Innføring av datokjøring vil vi informere om på forsiden vår og på forsiden til informasjonsside om luftkvalitet.