dråpe fra kran

Har du mistet vannet?

Vann er verdens viktigste ressurs og noe vi er helt avhengig av i hverdagen. Det er derfor veldig merkbart om vannet plutselig blir borte. Her er noen tips om hva du må gjøre om det skjer.

I vårt moderne samfunn bruker vi vann til veldig mye. Til å drikke, matlaging, oppvaskmaskin, vaskemaskin, dusje, vaske klær, do, vanne blomster, vaske sykkelen… Faktisk bruker hver og en av oss i gjennomsnitt hele 150 liter vann daglig.

Vann er noe vi fort kan ta for gitt, men det blir ekstra merkbart om du plutselig ikke skulle ha det!

Det kan være mange grunner til at vannet uteblir i huset ditt. Her er en sjekkliste over hva du bør gjøre;

  • Boliger bygget etter 2010 skal ha installert automatiske lekkasjestopper etter Byggteknisk forskrift. Denne stopper vanntilførselen dersom det oppstår en lekkasje i boligen din. Sjekk derfor aller først at det ikke er denne som har slått ut. Det er plassert ved hovedstoppkranen i boligen din.  Les mer om vannstopper her.
  • Hør med naboene om de også er uten vann. Dette vil være en indikator på hvor problemet ligger.
  • Er det ikke lekkasjestopperen som har slått ut, kan det være brudd eller en større lekkasje på vannledningsnettet. Ta da kontakt med Vaktsentralen i Bergen kommune. Vaktsentralen er døgnbemannet.                                           Ved kritisk feil, ring 55 56 78 15.
  • Har du brønnvann, sjekk pumpen og kontakt servicetekniker/rørlegger.  Mer om privat vannforsyning. 

Huseiers ansvar for egne rør

Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over. Les mer om huseiers ansvar for egne rør her.

Illustrasjon private og kommunale vannledninger
Eierforhold mellom private og kommunale vannledninger
Bilde: Illustrasjon: Augon Johnsen