Gå tilbake til:
Du er her:

Forslag til sjekkliste for fysiske forhold i barnehager

Her har vi forslag til sjekkliste for kontroll av inne- og uteområdene i barnehager. Regelmessige kontroller kan forebygge ulykker og helseplager.

Barnehager kan bruke sjekklisten som et utgangspunkt for å kontrollere seg selv. Slik kontroll må gjøres regelmessig, for eksempel årlig. Hensikten er å forebygge ulykker og helseplager, samt etterse at vedlikehold og renhold fungerer som det skal.

Forslaget vårt er kun veiledende og spørsmålene er ganske generelle. Barnehager må lage sine egne sjekklister, tilpasset sine lokaler, uteområder og andre forhold. Ta bort de spørsmålene som ikke er relevante eller barnehagen mener er unødvendige. Før inn spørsmål angående forhold som er relevante for den aktuelle barnehagen.Etter at barnehagen har fylt ut sjekklisten må barnehagen lage en plan for å utbedre eventuelle problemer som ble avdekket.

Sjekklisten erstatter ikke kontroller av lekeplassutstyr. Dette må utføres i tillegg. Vi anbefaler at barnehager har regelmessige egenkontroller av lekeplassutstyr ved bruk av sjekklister utarbeidet for det utstyret barnehagen har, og i tillegg har større kontroller fire ganger i året. Vi anbefaler utstyret kontrolles av en person med særskilt kompetanse på lekeplassutstyr minimum årlig. Dette gjelder også eventuelle tauverk, slengdisser, balansestokker og lignende som barnehagen har satt opp i naturområder. 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler regulerer barnas fysiske arbeidsmiljø, ikke ansattes. Spørsmålene er derfor i hovedsak rettet mot rom hvor barna ferdes, altså barnas oppholdsrom, garderober, ganger, stellerom og toaletter. Med oppholdsrom mener vi arealer som er medregnet i barnas leke- og oppholdsareal.

Sjekklistene retter seg inn mot avvikene, ikke barnehagens generelle tilstand. Eksempelvis, dersom barnehagens lokaler hovedsakelig har god temperaturregulering og bare ett oppholdsrom har dårlig temperaturregulering skal man krysse av for «Nei» på spørsmålet «Holdes temperaturen stabilt mellom 19 og 22 °C?».