Gå tilbake til:
Du er her:

Forslag til sjekkliste for fysiske forhold i barnehager

Her har vi forslag til sjekkliste for kontroll av inne- og uteområdene i barnehager. Regelmessige kontroller kan forebygge ulykker og helseplager.

Barnehager kan bruke sjekklisten som et utgangspunkt for å kontrollere seg selv. Slik kontroll må gjøres regelmessig, minimum årlig. Hensikten er å forebygge ulykker og helseplager, samt etterse at vedlikehold og renhold fungerer som det skal.

Forslaget vårt er kun veiledende og spørsmålene er ganske generelle. Barnehager må lage sine egne sjekklister, tilpasset sine lokaler, uteområder og andre forhold. Ta bort de spørsmålene som ikke er relevante eller barnehagen mener er unødvendige. Før inn spørsmål angående forhold som er relevante for den aktuelle barnehagen. Etter at barnehagen har fylt ut sjekklisten må barnehagen lage en plan for å utbedre eventuelle problemer som ble avdekket.

Sjekklisten erstatter ikke kontroller av lekeplassutstyr. Dette må utføres i tillegg. Vi anbefaler at barnehager har regelmessige egenkontroller av lekeplassutstyr ved bruk av sjekklister utarbeidet for det utstyret barnehagen har, og i tillegg har større kontroller fire ganger i året. Vi anbefaler utstyret kontrolles av en person med særskilt kompetanse på lekeplassutstyr minimum årlig. Dette gjelder også eventuelle tauverk, slengdisser, balansestokker og lignende som barnehagen har satt opp i naturområder. 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler regulerer barnas fysiske arbeidsmiljø, ikke ansattes. Spørsmålene er derfor i hovedsak rettet mot rom hvor barna ferdes, altså barnas oppholdsrom, garderober, ganger, stellerom og toaletter. Med oppholdsrom mener vi arealer som er medregnet i barnas leke- og oppholdsareal.

Sjekklistene retter seg inn mot avvikene, ikke barnehagens generelle tilstand. Eksempelvis, dersom barnehagens lokaler hovedsakelig har god temperaturregulering og bare ett oppholdsrom har dårlig temperaturregulering skal man registrere «Nei» på spørsmålet «Holdes temperaturen stabilt mellom 19 og 22 °C?».

Eksempler på spørsmål:

Inneklima i byggene 

 • Finnes det fuktskader noe sted i eller utenpå byggene?
 • Finnes det synlig muggvekst noe sted i byggene?
 • Finnes det dårlig lukt noe sted i byggene?
 • Er luften tung eller innestengt noe sted i byggene?
 • Får ventilasjonsanlegg jevnlig ettersyn og filterbytte?
 • Holdes områdene rundt friskluftsinntak til ventilasjonsanlegg fri for vegetasjon og fuktansamlinger?
 • Blir utvendig luftinntak rengjort når det er nødvendig?
 • Finnes det asbest noe sted i byggene? (Bygg eldre enn 1985 skal være kartlagt for asbest.)
 • Er belysningen god?

Inneklima i leke- og oppholdsrom

 • Er det dagslys i alle godkjente leke- og oppholdsrom?
 • Kan det luftes via vindu i alle leke- og oppholdsrom?
 • Holdes temperaturen stabilt mellom 19 og 22 °C (inntil 26 °C kan aksepteres i perioder i sommerhalvåret)?
 • Er det tilgjengelig termometer, slik at man kan lese av temperaturen?
 • Er det gulvkaldt (under 19 °C)?
 • Er det problemer med trekk, for eksempel fra vinduer eller ventilasjonsanlegg?
 • Er det støy innendørs, for eksempel fra ventilasjonsanlegg, elektronisk utstyr, varmeanlegg, hvitevarer eller utendørs støy?
 • Er det ubehagelig etterklang eller dårlig akustikk?
 • Er det god nok lydisolering mellom rom?
 • Har barnehagen planter som forverrer allergiplager eller eksem?
 • Er himlingen hel, eller er det løse takplater?
 • Er det teppegulv eller gulvmatter i oppholdsrom?
 • Blir leketepper vasket minimum ukentlig?
 • Har barna trygge soveplasser inne, med frisk luft og rent sengetøy?

Inngangsparti

 • Er det nok garderobeplass til yttertøy, slik at klær og sko får plass til å tørke?
 • Holdes oppholdsrom, også eventuell fingarderobe som er medregnet i godkjent leke- og oppholdsareal, fri for yttertøy og utesko? 
 • Er det mekanisk avtrekksventil i grovgarderoben, og god nok ventilasjon til at det ikke blir fuktig og klamt der? 
 • Har eventuelt tørkeskap/tørkerom avtrekk direkte ut til friluft? 
 • Er tørkeskap plassert i grovgarderober, og ikke på barnas lekeareal (for eksempel fingarderober)?
 • Er det mye sand eller grus utenfor inngangsdører?
 • Er det rister utenfor alle inngangsdører, som ikke er fulle av sand, og er store nok til å hindre at sand og grus kommer inn i barnehagen?
 • Er det absorberende matter innenfor inngangsdører?
 • Oppbevares barnevogner innendørs? (De skal ikke være i leke- og oppholdsrom, og må ikke stå i veien for sikker rømning.)

Renhold

 • Er gulv, tak og vegger hele og slette, uten furer, gliper, krinkelkroker, slitasje eller tekstiloverflater, slik at det er mulig å holde barnehagen ren?
 • Finnes det mye støvsamlende flater, eller flater som er så utilgjengelige at de ikke blir rengjort?
 • Er møbler enkle å holde rene?
 • Fungerer oppbevaringsløsningene, og holdes det god orden?
 • Er renholdet godt?
 • Er alle vaskemidler og kjemikalier forsvarlig merket med innhold?
 • Har barnehagen oppdatert stoffkartotek for de vaskemidlene og kjemikaliene som barnehagen bruker? (sikkerhetsdatablader/produktdatablader)
 • Bruker barnehagen rengjøringsspray?
 • Oppbevares vaskemidler, kjemikalier og medisiner utilgjengelig for barn?

Stellerom og toaletter

 • Er det godt nok avtrekk (ventilasjon) på alle toaletter, stellerom og bad?
 • Er toaletter og stellerom lette å holde rene, med tanke på overflater, innredning, oppbevaringsløsninger og orden?
 • Er det nok toaletter, handikaptoaletter og stelleplasser i forhold til behovet?
 • Er det engangshansker, stelleunderlag, desinfeksjonsmidler og oppslag av stellerutine ved alle stelleplasser?
 • Er det vask ved alle stelleplasser som voksne kan bruke uten å slippe barnet?
 • Er det håndvasker ved alle toaletter, og håndvasker for barn ved alle stelleplasser?
 • Lagres det ting på stellerom eller toalett, for eksempel yttertøy, sekker eller formingsutstyr? 

Kjøkken

 • Er kjøkken og hvitevarer i god stand (vaskbare overflater og god kjølekapasitet)?
 • Er barnehagen tilknyttet kommunal vannforsyning, eventuelt vannforsyning godkjent av Mattilsynet?
 • Er det håndvasker ved alle kjøkken?
 • Er det kjøkkenvifter over alle komfyrer/platetopper som leder matosen ut av bygget?
 • Har barna lett tilgjengelig håndvask i forbindelse med alle måltider?
 • Har alle stekeovnsdører barnesikring?
 • Er det kasserollevern foran alle komfyrer/platetopper?
 • Oppbevares kniver, vaskemidler, plastposer, vannkokere, kaffetraktere og strykejern utilgjengelig for barn?

Sikkerhet

 • Er alle skap skap, hyller (også med hyller med hjul), romdelere sikret slik at de ikke kan velte over barn?
 • Er det lange snorer i barnehagen som barn kan kveles i, for eksempel persiennesnorer, rullegardinerløkker, ryggsekker som henger over benker, julebelysning?
 • Er det ledninger til elektronikk festet (f.eks. datamaskiner og musikkanlegg), slik at barn ikke kan dra i ledningen og få apparatet over seg, eller kveles i lange ledninger?
 • Har vinduer og altandører barnesikring?
 • Er dører til vaskerom, lager og lignende rom sikret med lås?
 • Har trapper barnesikring oppe og nede?
 • Har høye stoler for de minste barna fungerende barnesikring?
 • Har alle vasker som barna har tilgang til skoldesperre? Tenk også på at de kan få tilgang ved å klatre opp på møbel. 
 • Bruker ansatte eller foresatte røyk snus på barnehagens område?
 • Har byggene røykvarslere og brannslukningsutstyr der det trengs? (Minimum det som Brannvesenet krever, men barnehagen bør ta en selvstendig vurdering.)
 • Er det frie og ryddige rømningsveier fra alle oppholdsrom?
 • Har alle ovner overflatetemperatur under 60 °C?
 • Dersom det unntaksvis brukes oljeovn, er denne utilgjengelig for barn og ikke festet i skjøteledning?
 • Er alle stikkontakter barnesikret? 
 • Er leker i god stand og egnet for barn under 3 år?

Førstehjelp

 • Har alle ansatte god nok opplæring i førstehjelp?
 • Er det avklart hva som skal være i de forskjellige førstehjelpsskrinene og turpakkene, og hvor de skal være?
 • Er førstehjelpsutstyret komplett og ikke gått ut på dato?

Tilgjengelighet

 • Er barnehagen tilrettelagt for barn med ulike funksjonsnedsettelser, inne og ute? (synshemming, bevegelseshemming, hørselshemming, utviklingshemming, psykososiale funksjonsnedsettelser)
 • Har barn med funksjonshemninger tilgang til alle rom som de andre barna på avdelingen får bruke?
 • Har barnehagen god nok plass til hjelpemidler som rullestoler og løfteseil?
 • Har barnehagen minst én hev-senk-benk?
 • Er barnehagen tilrettelagt for foresatte med funksjonshemninger?

Uteområdene 

 • Blir uteområdene kontrollert daglig for for eksempel skader, avfall, farlige gjenstander, sopp, dyr og dyreekskrementer, før barna går ut?
 • Er uteområdene oversiktlige?
 • Har uteområdene områder som skjermer for regn, sol og vind?
 • Er uteområdene utsatt for støy fra omgivelsene, for eksempel fra ventilasjonsanlegg, trafikk, industri eller byggevirksomhet?
 • Gir uteområdene varierte muligheter for lek og sosial kontakt for alle aldersgrupper?
 • Er det mulig å spyle områder med fast dekke?
 • Er uteområdene godt drenert, slik at det ikke kommer vann inntil bygg?
 • Er trafikksikkerheten ved levering og henting av barn god?
 • Er belysningen god nok?
 • Har alle porter fungerende barnesikring?
 • Finnes det taustumper eller løkker som barn kan henge seg fast i?
 • Holdes støtdempende underlag under husker, sklier og klatrestativ fritt for sand, stein og lignende?
 • Er det inngjerding rundt hele lekearealet som er minimum 1,1 meter høy, og uten åpninger på mer enn 10 cm?
 • Er spesielle risikopunkter som murer, fjellskrenter og stup tilstrekkelig sikret?
 • Er gjerder og rekkverk i god stand og utformet sånn at barn ikke kan klatre på dem?
 • Har trapper lett synlige og sklisikre trinn?
 • Oppstår det dype dammer?
 • Kan det rase snø eller istapper fra for eksempel tak?
 • Blir det farlig glatt på adkomstveier, inngangsparti og uteområder på vinterstid?
 • Er akebakker fri for trær og andre hindringer?