Rutiner ved strømbrudd i barnehager og skoler

Når strømmen går i barnehager og skoler må man ha nok varme, ventilasjon, lys og trygg mat. Barnehagen/skolen må snarest gi beskjed til foresatte.

Varme

Temperaturen skal normalt ligge over 19 °C, men det er ikke helsemessig uforsvarlig å holde åpent selv om temperaturen ligger under dette. Dersom været tillater det og man ellers har muligheten anbefaler vi å ta barna/elevene ut og ha dem i aktivitet. Når innetemperaturen kryper under 16 °C kan man begynne å vurdere å stenge dersom temperaturen synker raskt og man ikke vet når strømmen kommer tilbake. Hvor mye kulde barna/elevene tåler avhenger av alder og hvor godt kledd de er. Små barnehagebarn er mer utsatt enn større barn. På skoler bør ikke elevene sitte stille og undervises når temperaturen er under 16 °C.

Ventilasjon

Når strømmen går, stopper ventilasjonsanlegget. Dersom det ikke er kaldt ute bør man ha vinduene åpne. Hvis det er kaldt ute bør man stormlufte i max 5 minutter av gangen, i full gjennomtrekk. Gjør dette så ofte at det ikke blir tett luft, minimum en gang i timen, oftere dersom det er høy personbelastning. Dersom man har muligheten bør man spre barna på flest mulig rom, slik at det ikke blir sittende mange barn i rom med lite luft. Man må stort sett ikke stenge på grunn av mangel på ventilasjon, men dersom det blir for kaldt inne på grunn av luftingen, så må man stenge.

Dersom det er målt høye radonkonsentrasjoner i barnehagen/skolen vil radonnivåene stige når ventilasjonsanlegget er av. Da bør man ikke bruke rommene hvor det er målt høye radonkonsentrasjoner. 

Lys

Mangel på lys kan bli et problem, særlig i den mørke årstiden. For å holde åpent ut ettermiddagen i mørketiden må man ha hodelykter og lommelykter. Ikke alle stellerom og toaletter har vinduer, og her må det være lys, så skaff lykter til disse rommene først. Mot ettermiddagen vil det bli vanskeligere å se barna i barnehage og på SFO innendørs, så da trenger man flere lykter. Vurder om det kan være lettere å se og holde kontroll på barna utendørs. Dersom sikkerhet eller sanitærforhold ikke er ivaretatt må man stenge.

Mat

Strømmen går også i kjøleskapet og frysen, så åpne dem minst mulig for ikke å slippe ut kulden. Når strømmen kommer på igjen, sjekk temperaturene med termometer. Kjøleskap skal være under 4 °C og frys skal være under -18 °C. Er temperaturene over dette må dere vurdere å kaste maten. Mat fra frysen kan tines og spises, og hvis man tiner den i kjøleskapet, så holder kjøleskapet seg kaldt lenger.

Matlaging kan være litt utfordrende uten strøm. Dere trenger lys til å lage måltidet, og dere kan ikke bruke komfyren. Dersom dere har muligheten, lag gjerne mat ute på grill, bål eller stormkjøkken (ikke med rødsprit på grunn av sikkerhet). Ved måltid nummer to bør dere vurdere om maten i kjøleskapet fortsatt er trygg å spise. Dersom det er tomt for trygg mat til neste måltid, må man stenge.

Vann

Spar på varmtvannet! Dersom det går tomt for varmtvann kan man bruke våtservietter og håndsprit til håndvask. Dersom dere har vannpumpe og strømbruddet medfører vannbrudd, se artikkelen om rutiner ved vannbrudd. Dersom temperaturen i varmtvannstanken er under 50 °C over lang tid kan det vokse legionellabakterier. Etter at strømmen er tilbake må man la temperaturen i varmtvannstanken være over 70 °C i en time før man bruker dusjer.