Puddefjorden, Vågen og Store Lungegårdsvann
RYDDER OPP: Renere havn Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Miljødirektoratet for å hindre spredning av miljøgifter fra en forurenset sjøbunn og skape et renere miljø i Bergen havn. Bergen kommune har hatt ansvar for prosjektet siden 2008.
Bilde: Anne Christine Knag

Havnebassengene i Bergen blir renere

Sjøbunnen i store deler av indre Byfjorden er svært forurenset av organiske miljøgifter og tungmetaller og må ryddes for å begrense spredningen av miljøgifter til mennesker og miljø.

Forurensningen i sjøbunnen i Bergen havn kommer først og fremst fra tidligere industriutslipp og fra miljøgifter fra for eksempel veitrafikk, gammel maling og andre fasadematerialer. De fleste utslippene er stanset, og nå arbeides det med å hindre ny forurensning av fjorden.

I regi av Prosjekt Renere Havn Bergen sto Puddefjorden ferdig med ren og ny sjøbunn sommeren 2018. Deretter begynte vi med Store Lungegårdsvannet. Sjøbunnen ble ryddet i 2023, og ny sjøbunn ble lagt ut i 2023 og 2024. Nå står Vågen for tur.

Hummer i Puddefjorden
HUMMER: I Puddefjorden har plante- og dyreliv kommet tilbake raskere enn man kanskje skulle tro.
Bilde: Espen Rekdal

Overvåker vannmiljøet

Vi er opptatt av å forhindre spredning av forurensning og overvåker vannmiljøet jevnlig og over tid for å ha god oversikt over den langsiktige effekten av tiltakene.

Miljømål

Tilstanden i sjøbunnen skal ikke være til hinder for bruk av sjø- og havneområder til nærings- og fritidsaktiviteter. Tiltak skal bidra til å redusere innholdet av miljøgifter i fisk og sjømat fra Byfjorden.