Gå tilbake til:
Du er her:
Puddefjorden, Vågen og Store Lungegårdsvann
Bilde: Anne Christine Knag

Havnebassengene i Bergen skal bli renere

Sjøbunnen i store deler av indre Byfjorden er svært forurenset av organiske miljøgifter og tungmetaller og må ryddes for å begrense spredningen av miljøgifter til mennesker og miljø.

Forurensningen i sjøbunnen i Bergen havn kommer først og fremst fra tidligere industriutslipp og fra miljøgifter fra for eksempel veitrafikk, gammel maling og andre fasadematerialer. De fleste utslippene er stanset, og nå arbeides det med å hindre ny forurensning av fjorden.

I regi av Prosjekt Renere Havn Bergen sto Puddefjorden ferdig med ren og ny sjøbunn sommeren 2018. Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er neste område som skal ryddes og tildekkes. Arbeid på sjøbunnen koordineres med bybanearbeidene og hovedaktivitetene starter tidligst  opp i 2022. Deretter står Vågen for tur.

Hummer i Puddefjorden
I Puddefjorden har plante- og dyreliv kommet tilbake raskere enn man kanskje skulle tro
Bilde: Espen Rekdal

Overvåker vannmiljøet

Vi er opptatt av å forhindre spredning av forurensning og overvåker vannmiljøet jevnlig og over tid for å ha god oversikt over den langsiktige effekten av tiltakene.

Miljømål

Tilstanden i sjøbunnen skal ikke være til hinder for bruk av sjø- oghavneområder til nærings- og fritidsaktiviteter. Tiltak skal bidra til å redusere innholdet av miljøgifter i fisk og sjømat fra Byfjorden.