Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser en hummer i Puddefjorden
HUMMER I PUDDEFJORDEN: Denne krabaten dukket opp da det ble tatt bilder i Puddefjorden i september 2018. Mengden av miljøgifter har sunket kraftig etter at sjøbunnen ble dekket til med nye masser.
Bilde: Espen Rekdal

Får hummeren flere kamerater?

Bergen kommune ønsker å vite mer om hva som skjer med livet i Byfjorden etter at den har fått ny sjøbunn.

Prosjektet Renere havn Bergen har som mål å gjøre sjøbunnen og vannet i Byfjorden renere.

Sommeren 2018 ble tildekkingen av den indre delen av Puddefjorden fullført. Sjøbunnen er dekket til for å hindre spredning av miljøgifter til mennesker og miljø.

Undervannsbildene som er tatt etterpå viser at plante- og dyreliv har kommet tilbake raskere enn man kanskje skulle tro. Nå vil Bergen kommune tilby det som finnes av kunnskap og data fra Renere havn-prosjektet til forskningsmiljøer som ønsker å finne ut mer.

Se video fra Puddefjorden:

Nye økosystemer

– Kommunen driver ikke med forskning, men vi bruker fellesskapets ressurser blant annet til å skaffe en mengde data, sier Per Vikse, seniorrådgiver i Klimaseksjonen i Bergen kommune.

Det er gjort prøver fra sedimenter, i vannmasser og på land. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser, fysiske og kjemiske undersøkelser, samt testforsøk på materialbruk. Vikse tror det finnes mange muligheter for forskningsmiljøer som vil bygge videre på denne kunnskapen, enten det er til masteroppgaver eller større studier. Han er for eksempel nysgjerrig på biologisk mangfold – på hvordan nytt liv etablerer seg i det som blir helt nye økosystemer.

– Det kan også være aktuelt å se på biokjemiske prosesser knyttet til sedimentene i havbunnen. Først og fremst ønsker vi å utfordre forskningsmiljøene på hva de ønsker, sier Vikse.

Ideer skal utvikles videre

Bergen kommune arrangerte nylig et miniseminar om temaet. Folk fra universitetet og andre forskningsmiljøer var invitert. Flere ideer ble nevnt, for eksempel om å utnytte prøver som er tatt i Puddefjorden til et forskningsprosjekt som er kalt Urban mikroplast.

Hvordan kan kunnskap fra Renere havn-prosjektet utnyttes av forskningsmiljøer? Personer fra blant annet Bergen kommune, UiB, NORCE, COWI og NIVA deltok på seminaret der dette ble diskutert.
Hvordan kan kunnskap fra Renere havn-prosjektet utnyttes av forskningsmiljøer? Personer fra blant annet Bergen kommune, UiB, NORCE, COWI og NIVA deltok på seminaret der dette ble diskutert.
Bilde: Håvard Prestegården

Det ble bestemt at samarbeidet skal utvikles videre og at det blir et nytt, tilsvarende møte om seks måneder.

Store Lungegårdsvann er neste på planen

Den neste delen av Byfjorden som skal få ny havbunn, er Store Lungegårdsvann. Planen er at dette skal skje i 2022. I desember 2018 blir det gjort forsøk på hvordan dette best kan gjøres.

– Vi tester nå ulike typer masser og metoder. Utfordringen er at det er veldig løse sedimenter i Store Lungegårdsvann. Vi må unngå at forurensede masser sprer seg, sier Bjørn Christian Kvisvik i COWI, som er prosjektkoordinator for Renere havn Bergen.

Bunnen av Puddefjorden ble dekket med masser fra Ulrikstunnelen.

– I Store Lungegårdsvann tester vi lignende masser, bare finere. Vi gjør også forsøk med sand, sier Kvisvik.