Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage

Læringsressurser

Her finner du ressurser for arbeid med flerspråklighet i barnehagen

Kurs og veiledning

Her finner du informasjon om kurs og veiledning innenfor migrasjonspedagogikk i barnehagen

Infoskriv for tospråklig opplæring

Her finner du lenker til dokumenter som er viktige i forbindelse med tospråklig opplæring.

Informasjonsbrosjyre om barnehage som språklig og kulturell integreringsarena.

Det er laget en informasjonsbrosjyre for å rekruttere flere barn med minoritetsbakgrunn til barnehagene. Barnehagen er en viktig inkluderingsarena. Brosjyren finnes på flere språk.

Språkveileder - Bergen Språkstimuleringsprogram

Bergen kommune har utarbeidet en veileder for arbeid med språkmiljø og språkstimulering for ett- og flerspråklige barn i barnehagen.

Foreldresamarbeid

Det er utarbeidet brosjyrer om sentrale tema i barnehagen. Brosjyren finnes på norsk bokmål, engelsk, arabisk, somali, kurdisk sorani og polsk.

Språkstien - et forsterket språktilbud i Løvstakkveien

Språkstien er et forsterket språktilbud som fra 2017 er i Sambrukshuset i Løvstakkveien. Det er gratis for alle barn mellom 0 til 6 år uten barnehageplass, sammen med foresatte eller andre voksne.